Odoo - Sample 3 for three columns

Нов Прием

Odoo - Sample 3 for three columns

За Училището

Odoo - Sample 3 for three columns

Документи

Odoo - Sample 3 for three columns

 Административни Услуги

Odoo - Sample 3 for three columns

Извънкласни Дейности

Odoo - Sample 3 for three columns

Събития

Odoo - Sample 1 for three columns

За Родителите

 

Odoo - Sample 1 for three columns

За Учениците

 

Новини


ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  

2020/2021г.

*******************************************


ПРИЕМ УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
в 141 Основно училище „Народни будители“


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


  1. Желаещите да бъдат приети в V клас за учебната 2020/2021 трябва да подадат в сградата на училището – жк. „Свобода“, бул.“Народни будители“ следните документи:

Заявление по образец

Ксерокопие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Декларация – съгласие за обработване на лични данни.


Заявленията се подават от родителите, които е необходимо да представят:

Лична карта;

Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование


Заявления от други лица се подават само с нотариално заверено пълномощно!


За повече информация  погледнете "Нов прием"

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

График за дейностите за прием на ученици в 1ви клас за учебната 2020/ 2021г.

повече информация виж ТУК


Прием за подготвителна група – 2020/2021 учебна година

Стартира кампанията за прием на деца в подготвителни групи в общинските училища на територията на Столична община за 2020/2021 учебна година.

Към 141 ОУ “Народни будители” за учебната 2020/2021 година ще има 2 групи – целодневно обучение за деца на възраст 5 и 6 години.

Обявеният прием е за 22 ученика в една паралелка, като заниманията са от
 
8.00 до 18.00 часа всеки ден, по утвърдена програма.

Уважаеми родители,

С Наредбата за прием на деца в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община можете да се запознаете като свалите файловете към страницата.Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес:  www.kg.sofia.bg

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес:  www.kg.sofia.bg

e- mail :  141sou@gmail.com    
Odoo • Text and Image

ПРИЕМ В ГРУПА за ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – ГЦДО І-ви клас:
За учебната 2020/2021г. в училището ще бъде осъществен прием на 25 ученика от І клас

    Заявленията /по образец/ за прием  в групата за целодневна организация на учебния ден , се приемат от комисията  от 05.2020г. до запълване на местата в групите за целодневна организация  , но не по-късно от 12.06.2020 г. 

за групите за целодневна организация-ІІ клас, ІІІ клас и ІV клас и от 01.06.2020г. до  15.06.2020 г. , но не по-късно от 14.09.2020 г. при наличие на незаети местата в групата за целодневна организация -І клас.

За повече информация погледнете "НОВ ПРИЕМ"


ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.


141 ОУ „Народни будители“


ж.к. Свобода бл. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 10А, 12, 13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40Б, 41,42;

ул. ''Ген. Никола Жеков'' № 8-10, 22, 24;

ул. Дилянка - нечетни № 1, 5, 9 и четни 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 12,16,16А, 20, 20А–В

ул. Тричко Велев - четни № 40, от 40Адо 40Ж, 42- 48, 50-54

ул. Росна китка № 2, 4, 4A, 6, 8, 10

ул. „Петко Д. Петков” № 2, 4, 6, 10, 10 А–Б,14;

ул. Свети Николай Чудотворец № 3, 4, 11, 15-17

ул. Петър Панайотов'' № 2-3, 6-10, 10А-12, 14-22, 24, 24Б,26

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

Насърчавайте детето да бъде активно;

Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

Odoo • Image and Text

Удължаване на ваканцията!

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република
България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб,
екипът на РУО – София-град Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия
във всички образователни институции на територията на област София-град
с е прекратяват.
Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.  Бъдете здрави и силни!

Грипна ваканция от 06.03 до 11.03.2020


Уважаеми родители и ученици,
Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.

По указание на МОН допълнително ще бъдете уведомени за нови дати, на които ще се проведат олимпиадите и състезанията, провеждането на които попада в посочения период.
Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Честита баба Марта!

Днес Баба Марта раздаде мартенички на малки и големи, като им пожела да са здрави, румени и засмени!

Мартеницата е символ на мир и любов, на здраве и щастие. В белия цвят е втъкана чистотата и искреността на отношенията, а в червения - топлотата на приятелството и взаимната обич.

  Също така днес възпитаници на  141 ОУ "Народни Будители" посетиха своите по-малки приятели от ДГ № 171 и им подариха красиви мартенички с пожелание да бъдат здрави и щастливи, обичани и усмихнати.

Благодарим за гостоприемството на нашите малки домакини!

Турнирът на Пукльовците от 21.02.2020

На 21.02.2020 г. се проведе един много специален турнир на Пукльовците. На 21.02.2020 г. се проведе един много специален турнир на Пукльовците. Турнирът беше част от Дни на медийната грамотност 2020 г.
https://thepoppals.com/ и в  него взеха активно участие и учениците от 141во ОУ "Народни Будители"
Odoo • Text and Image

Зимен кръг на VII Международен турнир "Математика без граници"

Днес 141.ОУ "Народни будители" беше домакин на Зимния кръг на VII Международен турнир "Математика без граници". В състезанието взеха участие ученици от различни столични училища.
Екипа на 141.ОУ пожелава успех на всички участници!

"Математика без граници"


Зимен кръг на 7ят Международен турнир "Математика без граници"


Дата:  01.02.2020 /събота/

Час:  09,30ч - 10,30ч.

Място :  141во ОУ "Народни будители"

В този кръг могат да вземат участие и ученици от 1.клас, както и деца, които не са се явили на есенния.  

Във всеки кръг се изготвя отделно класиране и награждаване. Това позволява включването на нови участници във всеки кръг и продължаване 
на участието на учениците, независимо от резултатите им в есенния кръг.

 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Нашето училище подкрепя "Пукльовците"

 

Уменията за работа в екип са приоритет в нашето училище, затова подкрепяме организация "Пукльовци"
Пукльовците са образователен продукт, който помага на учителите да развиват умения за работа в екип у своите ученици, както и да създават просоциални нагласи на загриженост към другите и към света. Чрез тях превръщаме децата си в „Пукльовци“ – хора, на които им пука!  
https://thepoppals.com/

Състезание по Математика

На 19 Октомври2019г. в 141.ОУ "Народни будители" се проведе Есенен кръг на VII Международен турнир "Математика без граници". Участие в състезанието взеха ученици от различни училища в София.Водени от мотото "Математика без граници - мотиви, реализация, амбиция" участниците спомогнаха за утвърждаване на олимпийския дух в състезанията по математика, като защитаваха своята чест, честта на училището, което представляват и страната, чиито граждани са.Училището домакин осигури спокойна атмосфера и условия за самостоятелна работа на всички участници в турнира.Резултатите от класирането в есенния кръг ще бъдат обявени в средата на месец ноември 2019г.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text
'Различни, но заедно'

В 141 ОУ ,, Народни будители ‘‘ се проведе празник по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. Фестивалът протече под мотото ,, Различни, но заедно‘‘. Участниците в проекта са деца и ученици от различни етноси и култури, възпитаници на 141 ОУ. Разнообразната програма представи обичаи и традиции, характерни за различните култури. Децата и гостите имаха възможност да почувстват и да съприживеят заедно атмосферата на различните народи. Празникът беше съпътстван с много музика, забавления, характерни костюми и кулинарни изкушения. Фестивалът под наслов ,, Различни, но заедно ‘‘ има за цел да помогне на децата и учениците да се запознаят с различни култури да бъдат приобщени към традиции и обичаи, като съхранят своята идентичност, да възпитат у себе си чувство на толерантност.

Най-добър млад учител!

 "Благодаря ви за всичко, което правите за нашите деца. Активното участие на младите учители в образователния процес превръща училищата и детските градини от район "Надежда" в положителен пример.", каза кметът на район "Надежда" инж. Димитър Димов по време на церемонията "Най-добър млад учител в район "Надежда" 2019. Председателят на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта в Столичен общински съвет Татяна Георгиева, д-р Ваня Кастрева, Началник на РУО-София град и Председателят на Комисия по правни въпроси в 44-тото Народно събрание Анна Александрова наградиха отличените десет млади учители за учебната 2018/2019 г. Почетните грамоти за участие връчиха заместник-кметовете на район "Надежда" Мая Благоева и Анелия Георгиева. "Добрият учител винаги дава на хората, повече от това, което получава. Да си учител е Божи дар, само един учител може да остави златни следи в душата на детето", каза дългогодишният директор на детска градина в район "Надежда" г-жа Търнова. Най-младият директор на детска градина в район "Надежда" Снежина Мишева сподели, че децата я вдъхновяват във всеки неин ден като учител и директор. Подкрепата, която получаваме от кмета Димитър Димов и неговият екип е изключителна и това ни мотивира да продължаваме да се развиваме, подчерта г-жа Мишева.
Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Коледна атмосфера на 141-во училище „Народни будители“

С голямо вълнение и нетърпение, учениците от 141. ОУ ,,Народни будители ‘‘
посрещнаха Дядо Коледа и Снежанка. Добрият старец, с усмивка на лице, раздаде подаръци на всички ученици, а те му бяха приготвили тържество, с което да го поздравят и да му благодарят.
Родители,учители и ученици бяха завладени от коледния дух и си пожелаха хубави и светли празници. Работилницата на Дядо Коледа и Коледният дух завлади и  и учениците от 141. ОУ ,,Народни будители ‘‘, те развиха своето въображение и създадоха приказни коледни украшения. Всички техни творения бяха изложени и се продаваха на Коледния базар, който се осъществи от 17.12.18г. до 21.12.18г. в фоайето на училището. Учениците от по- горните класове с голямо желание и ентусиазъм се включиха в продажбата на коледните сувенир