Photo by  Gustavo Fring  from  Pexels

   Съобщение за план- прием 2023/2024 г.  


   Уведомяваме всички заинтересовани родители, че със Заповед РД-100 / 22.03.2023 г. на директора на 141. ОУ ,,Народни будители", съгласувано с Обществения съвет на училището е утвърден училищен план- прием за учебната 2023/2024 година, както следва:  

   I. Пети клас - 1 паралелка
    
   - Разполагаме с високотехнологичен STEM  кабинет по природни науки
   - Интернет достъп до всяка точка и мутимедия
   - Два физкултурни салона и един специализиран за бойни изкуства
   - Работим по национални програми и проекти
   - Използваме Уча.се и Mozabook

   III.  За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. 
    
   Кандидатстването се осуществява на място в 141 ОУ.