График консултации първи учебен срок 2020


ПРЕПОДАВАТЕЛ ДЕН МЯСТО ЧАС
График за провеждане на 2ри  "Час на класа"


Класен ръководител Ден Място Час
Заявление за отсъствие на дете 3ри или 7ем дни

Изтегли ТУК

Заявление за освобождаване от Физическо възпитание и спорт

Изтегли ТУК