141во ОУ '' Народни будители "

Нашата мисия

Осигуряване на всеки ученик  висока степен на функционална грамотност и изграждане на необходимите социални умения за комуникация и правилно поведение в обществото. Създаване на личности, възпитани в дух на патриотизъм, модерна визия за света и висока степен на конкурентоспособност.


Нашата визия


Състезателно училище, което подготвя учениците не само с висока функционална грамотност, но и създава общи добродетели и ценности при подготовката им за социализация и реализация в обществото.

Непрекъснато подобряване на професионалните компетенции на педагогическия персонал, изграждане като екип от високо отговорни, информирани и компетентни лица, проявяващи толерантност и загриженост, прилагайки креативно и критично мислене при осъществяването на обучението.


Нашия подход

Ориентиране на OHR към личността на ученика, към неговите потребности и стремежи, ръководени от неговите изисквания за икономически, социални, граждански и културни ценности и добродетели. Мотивиране на учениците за образователна работа чрез свързване на учебния процес с техните интереси и планове за бъдеща реализация. Реализиране на потенциала на всеки ученик чрез участието му в различни извънкласни дейности и форми на обща и допълнителна подкрепа. Активно участие на родители и други заинтересовани страни в диалог относно образованието

Нашите принципи


Ориентиране на OHR към личността на ученика, към неговите потребности и стремежи, ръководени от неговите изисквания за икономически, социални, граждански и културни ценности и добродетели. Мотивиране на учениците за образователна работа чрез свързване на учебния процес с техните интереси и планове за бъдеща реализация.Реализиране на потенциала на всеки ученик чрез участието му в различни извънкласни дейности и форми на обща и допълнителна подкрепа.Разширено взаимодействие с родителите на учениците.