Прием 2023/2024г.

Уведомяваме всички заинтересовани родители, че със Заповед РД -100 / 22.03.2023 г. на директора на 141. ОУ ,,Народни будители", съгласувано с Обществения съвет на училището е утвърден училищен план- прием за учебната 2023/2024 година, както следва:

I. Първи клас
- 2 паралелки с целодневен режим на обучение с избираеми учебни часове:
- немски или английски език
- информатика и роботика или математика
по 24 ученици във всяка паралелкаII. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:
- 1 клас

III.  За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба.
 

Кандидатстването ще става чрез онлайн платформата на Столична община, която която ще бъде отворена на 25.04.2023 г. подробна информация за работа със системата можете да откриете тук

Видеоръководство за кандидатстването може да намерите тук , както и тук

План - прием за учебната 2023/2024г.

Add a caption to enhance the meaning of this image.

Необходими документи за записване:

1.Заявление по образец, даден от училището

2.Акт за раждане (копие) /оригиналът се носи за сверяване

3.Удостоверение за училищна готовност (оригинал)

Ако детето не е посещавало подготвителна за училище група , но е навършило 7 години, родителите декларират това обстоятелство.

4.Лична здравно-профилактична карта и профилактичен картон с имунизации

5.Лична карта на родител, за удостоверяване критерий за близостта на училището до настоящия адрес на родителите/настойниците и/или най- кратко време за достигане до училище (във връзка с класирането на учениците, при по-голям брой желаещи от броя на местата за записване)