Линкове от където можете да свалите важни документи и формуляри

ДОКУМЕНТИ ЗА РОДИТЕЛИ

Заявление за записване в Подготвителна група

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Наредба-ПГ

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за валидиране на компетентности

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за прием в 1ви клас

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за прием в 1ви клас

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за целодневно обучение (ЦДО) - 1-4кл

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Списък с учебници и учебни помагала

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за прием в 5ти клас

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Приложение-1 за Записване в първи клас

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Декларация за съгласие за използването на личните данни

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Дневен режим

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за прием на ученик/чка в 141во ОУ

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за прием на ученик/чка в 2-7кл на  141во ОУ

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за целодневно обучение (ЦДО) - 5-7кл

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

График за прием в 1ви клас 2020/ 2021г.

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление  за прием в 1ви клас 2020/ 2021г.

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Декларация за несъгласие за използването на личните данни

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за достъп до информация за лични данни

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за издаване на "Удостоверение за преместване"

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Служебна бележка за записване в 141воОУ

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Декларация от родител "3в1"

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за издаване на "Академична справка"

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за класиране и прием

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Бюджет 2018

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Изпълнение на Бюджет 31.12. 2018

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

 Бюджет  2020

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

 Отчет за 1во тримесечие 2020

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Бюджет 2019

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Отчет за 1во тримесечие 31.03.2019

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Отчет за 2ро тримесечие 30.06.2019

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Отчет за 3то тримесечие 30.09.2019

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Отчет за 4то тримесечие 31.12.2019

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

ЗАПОВЕДИ, ПРАВИЛНИЦИ И НАРЕДБИ

Превенция за насилието

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Инструктаж тероризъм

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

 Правила / Действия при терористична дейност

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

 Правилник пропусквателен режим

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Правилник  за приемане  и преместване на ученици в и от 141во ОУ

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Механизъм отсъствия

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Механизъм тормоз

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План при евакуация,  пожар или авария

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План при евакуация,  пожар или авария

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План Безопасност  за  Движение по Пътищата (БДП)

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Насоки насилие

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План за сигурност

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Правила за електронна комуникация

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План за борба с противообществените прояви

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План за устройството и дейността на училището (ПДУ)

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

ПРОГРАМИ

Програма за превенция от ранното напускане на училището

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Прeпис- извлечение от ПС за иновативно  училището

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Програма за равни възможности

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Програма за Целодневно обучение (ЦДО)

За да свалите формуляра натиснете ТУК.