Линкове от където можете да свалите важни документи и формуляти

ДОКУМЕНТИ ЗА РОДИТЕЛИ

Заявление за записване в подготвителна група

Свали формуляра от ТУК

Заявление за достъп до информация за лични данни

Свали формуляра от ТУК

Заявление за прием на ученик/чка в 141во ОУ

Свали формуляра от ТУК

Приложение 1 за записване в 1ви клас

Свали формуляра от ТУК

Заявление за валидиране на компетентности

Свали формуляра от ТУК

Заявление за прием на ученик/чка в 2-7клас в 141во ОУ

Свали формуляра от ТУК

Декларация за Несъгласие за използване на личните данни

Свали формуляра от ТУК

Заявление за издаване на "Удостоверение за преместване"

Свали формуляра от ТУК

Заявление за целодневно обучение (ЦДО) - 1-4клас

Свали формуляра от ТУК

Декларация за съгласие за използване на личните данни

Свали формуляра от ТУК

Заявление за прием в 1ви клас

Свали формуляра от ТУК

Заявления за целодневно обучение (ЦДО) - 5-7клас

Свали формуляра от ТУК

Служебна бележка за записване в 141во ОУ

Свали формуляра от ТУК

Заявление за прием в 1ви клас за 2020/2021г

Свали формуляра от ТУК

Декларация от родител     " 3 в 1"

Свали формуляра от ТУК

Заявление за класиране и прием

Свали формуляра от ТУК

Заявление за издаване на "Академична справка"

Свали формуляра от ТУК

Заявление за прием в 5ти клас на 141во ОУ

Свали формуляра от ТУК

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021г

УУП 1кл

Свали формуляра от ТУК

УП 1кл - 2

Свали формуляра от ТУК

УП 1кл- 3

Свали формуляра от ТУК

УУП 2кл

Свали формуляра от ТУК

УП 2кл-2

Свали формуляра от ТУК

УУП 3кл

Свали формуляра от ТУК

УП 3кл-2

Свали формуляра от ТУК

УУП 4кл

Свали формуляра от ТУК

УУП 4кл -2

Свали формуляра от ТУК

УУП 5кл

Свали формуляра от ТУК

УУП 5кл - 2

Свали формуляра от ТУК

УУП 6кл

Свали формуляра от ТУК

УУП 6кл -2

Свали формуляра от ТУК

УУП 7кл

Свали формуляра от ТУК

УУП 7кл - 2

Свали формуляра от ТУК

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Бюджет 2018

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 2ро тримесечие 30.06.2019г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 1во тримесечие 2020г

Свали формуляра от ТУК

Изпълнение на бюджет 31.12.2018г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 3то тримесечие 30.09.2019г

Свали формуляра от ТУК

Справка за изпълнение на бюджета за 1то полугодие на 2020

Свали формуляра от ТУК

Бюджет 2019

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 4то тримесечие 31.12.2019г

Свали формуляра от ТУК

Отчет за 1во тримесечие 31.03.2019г

Свали формуляра от ТУК

Бюджет 2020

Свали формуляра от ТУК

ЗАПОВЕДИ, ПРАВИЛНИЦИ И НАРЕДБИ

Наредба - ПГ

Свали формуляра от ТУК

Насоки - Насилие

Свали формуляра от ТУК

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Свали формуляра от ТУК

Правилник за прием  или преместване на ученици в/ от 141во ОУ

Свали формуляра от ТУК

Превенция за насилието

Свали формуляра от ТУК

Механизъм - Тормоз

Свали формуляра от ТУК

Правилник за пропусквателен режим

Свали формуляра от ТУК

План "Безопасност по пътищата" (БДП)

Свали формуляра от ТУК

Инструктаж - тероризъм

Свали формуляра от ТУК

План за сигурност

Свали формуляра от ТУК

План при  евакуация или авария

Свали формуляра от ТУК

Механизъм отсъствия

Свали формуляра от ТУК

Правила / Действия при терористична дейност

Свали формуляра от ТУК

План за борба с противообществените прояви

Свали формуляра от ТУК

План за устройството и дейността на училището (ПДУ)

Свали формуляра от ТУК

Правила за електронна комуникация

Свали формуляра от ТУК