Линкове от където можете да свалите важни документи и формуляри

ДОКУМЕНТИ ЗА РОДИТЕЛИ

Заявление за записване в Подготвителна група

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Наредба-ПГ

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за валидиране на компетентности

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Приложение-1 за Записване в първи клас

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Декларация за съгласие за използването на личните данни

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Дневен режим

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Декларация за несъгласие за използването на личните данни

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Заявление за достъп до информация за лични данни

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Бюджет 2018

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Изпълнение на Бюджет 31.12. 2018

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Бюджет 2019

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Отчет за 1во тримесечие 31.03.2019

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Отчет за 2ро тримесечие 30.06.2019

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

Отчет за 3то тримесечие 30.09.2019

 За да свалите формуляра натиснете ТУК

ЗАПОВЕДИ, ПРАВИЛНИЦИ И НАРЕДБИ

Превенция за насилието

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Инструктаж тероризъм

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

 Правила / Действия при терористична дейност

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

 Правилник пропусквателен режим

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Механизъм отсъствия

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Механизъм тормоз

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План при евакуация,  пожар или авария

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План при евакуация,  пожар или авария

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План Безопасност Д вижение по Пътищата (БДП)

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Насоки насилие

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План за сигурност

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Правила за електронна комуникация

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План за борба с противообществените прояви

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

План за устройството и дейността на училището (ПДУ)

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

ПРОГРАМИ

Програма за превенция от ранното напускане на училището

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Програма за равни възможности

За да свалите формуляра натиснете ТУК.

Програма за Целодневно обучение (ЦДО)

За да свалите формуляра натиснете ТУК.