Нашият екип от професионалисти

 

Company team

Виргиния Заркова

Директор

Магистър, III ПКС

Company team

Никола Шопов

Заместник директор

Магистър, III ПКС


Педагогически специалисти

ПГ

Company team

Виктория Илиева

Старши учител, магистър, V ПКС

Подготвителна група 5-6годишни

Company team

Антоанета Димчева

магистър, старши учител, III ПКС 

Подготвителна група 6-7г

                                      Начален етап


 

Company team

Мая Петрова

Класен ръководител на 1"А" клас  
Company team

Мария Колева

Магистър, старши учител,

Класен ръководител на 2"А"клас
Company team

Десислава Минчева

Бакалавър, 

Класен ръководител на 3 "А"клас  
Company team

Биляна Недкова

Магистър

 Класен ръководител на 4 "А"клас

Company team

Илиана Филчева

Магистър, старшиучител,  III ПКС,

Целодневно обучение

Прогимназиален    етап

 

Company team

Цветелина Славова

Магистър,

Преподавател по Български език

и литература

Company team

Лиляна Петрова

 Магистър, старши учител,

Преподавател по Математика, Информационни технологии и Физика

Company team

Цветанка Ятанска

Бакалавър

Преподавател по Английски език

Company team

Ангел Гечев

Магистър

Преподавател по География и Икономика

Company team

Никола Шопов

Магистър, IV ПКС

Преподавател по Гражданско право и Психолог

 
Company team

Господинка Тодорова

Магистър

Преподавател по Биология, Химия, Човекът и природата, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество.

Company team

Добринка Георгиева

Магистър

Преподавател по Музика и ЦДО

Company team

Йордан Йорданов

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Непедагогически персонал

Company team

Магдалена Лазарова

Главен счетоводител

Company team

Василка Николова

ЗАС

Company team


Портиер

Company team

Ваня Лозанова

Хигиенист

Company team

Радка Янкулова

Хигиенист