Нашият екип от професионалисти

 Company team


 Виргиния Заркова

 Директор

Магистър, III ПКС

Педагогически специалисти

ПГ

Company team

Виктория Илиева

Старши учител, магистър, V ПКС

Подготвителна група 5-6годишни

Company team

Антоанета Димчева

магистър, старши учител, III ПКС 

Подготвителна група 6-7г

                                      Начален етап


 

Company team

Мая Петрова

Класен ръководител на 1"А" клас  
Company team

Мария Колева

Магистър, старши учител,

Класен ръководител на 2"А"клас
Company team

Десислава Минчева

Бакалавър, 

Класен ръководител на 3 "А"клас  
Company team

Биляна Недкова

Магистър

 Класен ръководител на 4 "А"клас

Company team

Илиана Филчева

Магистър, старшиучител,  III ПКС,

Целодневно обучение

Прогимназиален    етап

 

Company team

Цветелина Славова

Магистър,

Преподавател по Български език

и литература

Company team

Лиляна Петрова

 Магистър, старши учител,

Преподавател по Математика, Информационни технологии и Физика

Company team

Цветанка Ятанска

Бакалавър

Преподавател по Английски език

Company team

Ангел Гечев

Магистър

Преподавател по География и Икономика

Company team

Господинка Тодорова

Магистър

Преподавател по Биология, Химия, Човекът и природата, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество.

Company team

Добринка Георгиева

Магистър

Преподавател по Музика и ЦДО

Company team

Йордан Йорданов

Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Непедагогически персонал

Company team

Магдалена Лазарова

Главен счетоводител

Company team


ЗАС

Company team

Валентин Славов

Портиер


Company team

Ваня Лозанова

Хигиенист

Company team

Радка Янкулова

Хигиенист