Подготвителна Група

Към 141 ОУ “Народни будители” за учебната 2019/2020 година ще има 1 група – 

целодневно обучение 5- 6 годишни деца

Сподели

Odoo • Image and Text

Прием за подготвителна група – 2020/2021 учебна година

Стартира кампанията за прием на деца в подготвителни групи в общинските училища на територията на Столична община за 2020/2021 учебна година.

Към 141 ОУ “Народни будители” за учебната

2020/2021 година ще има 2 групи – целодневно

обучение за деца на възраст 5 и 6 години.

Обявеният прием е за 22 ученика в една паралелка, като заниманията са от
 
8.00 до 18.00 часа всеки ден,
по утвърдена програма. Уважаеми родители,

С Наредбата за прием на деца в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община можете да се запознаете като свалите файловете към страницата.Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес:  www.kg.sofia.bg

Списък на необходимите документи за проверка и сверяване на данните, които трябва да представят родителите при записването на детето в подготвителна група :
 
1. Лична карта на родител /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето.
2. Оригинал на удостоверение за раждане на детето.
3. Документи удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел ІІІ „Критерии“, чл. 18 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

 

Списък на медицинските изследвания и документи, които трябва да представят родителите при постъпването на детето в подготвителна група на 15 септември.

- Лична здравна профилактична карта,  издадена от личния лекар, в която трябва да бъде нанесена следната информация:
 - Всички имунизации направени до момента на постъпване в училище.
 - Профилактичен преглед за здравословното състояние на детето (наследствени заболявания, ТЕЛК, алергии, прекарани боледувания и др.). 

- Данни за антропометрични измервания (ръст, тегло).

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес:  www.kg.sofia.bg

Съгласно Решение номер 82 / 22 .02. 2018 г . на Столичен общински съвет , приемът на деца в подготвителните групи в общинските училища се извършва през и нформационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата ( ИСОДЗ и ПГУ ).

ИСОДЗ

Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикуван на сайта на ИСОДЗ и ПГУ.
Записване съгласно чл. 15 (2) от Решение номер 82 / 22. 02. 2018 г. на Столичен общински съвет.
"При записване родителят/настойникът представя заявление. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес на родителите/настойниците и телефон за контакт. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните."

e- mail :  141sou@gmail.com     Заявление – образец за прием в подготвителна група:  Заявление-ПГ-2020-2021 

Училището предлага и следните извънкласни дейности

Odoo - Sample 3 for three columns

Таекуондо


Odoo - Sample 3 for three columns

Спортни Танци

Това е една страхотна възможност за децата Ви да открият прекрасният свят на Спортните Танци! Танцът е вълнуващ начин децата Ви да развият важни социални умения, които ще доведът до успеха им както в училище, така и през целият им живот!