Odoo • Image and Text

Прием - Подготвителна група
Пълна информация относно подготвителните групи може да намеритетук

Прием - Първи клас

Пълна информация относно приема в 1ви клас може да намерите тук

Odoo • Text and Image
                                      Photo by  Andrea Piacquadio  from  Pexels
Odoo • Image and Text

Прием - Пети клас

Пълна информация относно приема в 5ти клас може да намерите тук