Учебна програма Първи Срок


Понеделник

Учебен час
Уч.Час/Време
1ви Клас
2ри Клас Уч.Час/Време 3ти Клас 4ти Клас 5ти Клас 6ти Клас 7ми Клас
1ви час

08.00 - 08.35

Математика
БЕЛ 08.00 - 08.40 БЕЛ Математика БЕЛ - РП Английски език Биология и ЗО
2ри час 08.50 - 09.25 Околен свят
БЕЛ 08.50 - 09.30 Английски език
Човек и Природа
Човек и Природа Английски език Химия и ОСС
3ти час 09.50 - 10.25 БЕЛ
Математика 09.50 - 10.30 Човек и Общество
БЕЛ Английски език Човек и Природа БЕЛ - РП
4ти час 10.40 - 11.15 Музика
Околен свят 10.40 - 11.20 Математика БЕЛ - РП
Английски език БЕЛ Технология и Предпр.
5ти час 11.30 - 12.05 ФВС-СД
ФВС 11.30 - 12.10 Математика  РП Английски език Избразително изкуство
БЕЛ Математика
6ти час


12.20 - 13.00 Час на Класа
Английски език Математика ФВС Английски език
7ми час


13.10 - 13.50

ФВС-СД
Час на Класа

Вторник

Учебен час Уч.Час/Време 1ви Клас 2ри Клас Уч.Час/Време 3ти Клас 4ти Клас 5ти Клас 6ти Клас 7ми Клас
1ви час 08.00 - 08.35 Изобразит. изкуство Английски Език 08.00 - 08.40 Човек и Общество БЕЛ География и иконом. История и Цивилизация БЕЛ
2ри час 08.50 - 09.25 Математика БЕЛ 08.50 - 09.30 Математика Математика История и Цивилизация Човек и Природа БЕЛ
3ти час 09.50 - 10.25 Математика РП ФВС 09.50 - 10.30 БЕЛ Английски Език Изобразит. изкуство ФВС География и иконом.
4ти час 10.40 - 11.15 БЕЛ Музика 10.40 - 11.20 Английски Език Човек и Природа Английски Език Технология и предпр. История и Цивилизация
5ти час 11.30 - 12.05
Технология и предпр. 11.30 - 12.10 Технология и предпр. ФВС БЕЛ Английски Език Математика
6ти час


12.20 - 13.00 ФВС
БЕЛ Английски Език Математика РП
7ми час


13.10 - 13.50

Час на класа Математика ФВС

Сряда

Учебен час Уч.Час/Време 1ви Клас 2ри Клас Уч.Час/Време 3ти Клас 4ти Клас 5ти Клас 6ти Клас 7ми Клас
1ви час 08.00 - 08.35 БЕЛ Математика 08.00 - 08.40 Английски Език Изобразит. изкуство Човек и Природа Математика Химия и ООС
2ри час 08.50 - 09.25 БЕЛ БЕЛ 08.50 - 09.30 БЕЛ БЕЛ Математика БЕЛ Физика и Астрономия
3ти час 09.50 - 10.25 Изобразит. изкуство БЕЛ 09.50 - 10.30 ФВС Математика РП Математика РП Изобразит. изкуство Английски Език
4ти час 10.40 - 11.15 Математика Музика 10.40 - 11.20 Музика Технология и предпр. Информац. Технол. БЕЛ - РП Английски Език
5ти час 11.30 - 12.05 Час на класа
Час на класа 11.30 - 12.10 Човек и Природа ФВС Технология и предпр. Информац. Технол. Музика
6ти час


12.20 - 13.00

ФВС-СД Час на класа Изобразит. изкуство
7ми час


13.10 - 13.50ФВС-СД

Четвъртък

Учебен час Уч.Час/Време 1ви Клас 2ри Клас Уч.Час/Време 3ти Клас 4ти Клас 5ти Клас 6ти Клас 7ми Клас
1ви час 08.00 - 08.35 ФВС Математика 08.00 - 08.40 Математика БЕЛ История и Цивилизация
Математика БЕЛ
2ри час 08.50 - 09.25 БЕЛ БЕЛ 08.50 - 09.30 Математика БЕЛ Математика Изобразит. изкуство Биология и ЗО
3ти час 09.50 - 10.25 БЕЛ БЕЛ 09.50 - 10.30 БЕЛ Математика БЕЛ Математика РП Изобразит. изкуство
4ти час 10.40 - 11.15 Английски Език - РП Информац. Технол. РП
10.40 - 11.20 БЕЛ ФВС БЕЛ История и Цивилизация Математика
5ти час 11.30 - 12.05 Музика Изобразит. изкуство 11.30 - 12.10 Изобразит. изкуство Комп. моделиране ФВС БЕЛ Музика
6ти час

ФВС-СД 12.20 - 13.00 Комп. моделиране
Математика РП Технология и предпр. Музика История и Цивилизация
7ми час


13.10 - 13.50
ФВС-СД Музика
Информац. Технол.

Петък

Учебен час Уч.Час/Време 1ви Клас 2ри Клас Уч.Час/Време 3ти Клас 4ти Клас 5ти Клас 6ти Клас 7ми Клас
1ви час 08.00 - 08.35 Математика Математика 08.00 - 08.40 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Човек и Природа
Математика
2ри час 08.50 - 09.25 Технология и предпр.
Математика РП 08.50 - 09.30 БЕЛ БЕЛ БЕЛ - РП Математика География и иконом.
3ти час 09.50 - 10.25 БЕЛ Английски Език 09.50 - 10.30 БЕЛ - РП Математика География и иконом.
Музика БЕЛ
4ти час 10.40 - 11.15 ФВС БЕЛ - РП 10.40 - 11.20 Математика РП Музика Математика География и иконом. БЕЛ
5ти час 11.30 - 12.05 Английски Език - РП

11.30 - 12.10 Изобразит. изкуство
Човек и Общество Музика БЕЛ ФВС
6ти час


12.20 - 13.00 ФВС-СД

БЕЛ - РП
7ми час


13.10 - 13.50


ФВС-СД

График за консултации 1ви срокПреподавател
Ден
Място
Час
1. Виктория Илиева понеделник класна стая ПГ 13,20- 14,00
2. Мария Колева  вторник класна стая 1ви клас 12,20-13,00
3. Мариана Златкова сряда класна стая 2ри клас  12,20 - 13,00
4.Светлана Янкова петък класна стая 3ти клас 12,20-13,00
5.Радинела Петкова четвъртък класна стая 4ти клас 11,30 - 12,10
6. Кристиана Михайлова понеделник класна стая 5ти клас  14,20 - 15,00
7.Мая Куцарова сряда класна стая 7ми клас 13,45 - 14,25
8. Наташа Атанасова петък класна стая 5ти клас 
12,10 - 12,45
9. Виктория Стойновска 
четвъртък класна стая 6ти клас 12,00 - 12,40
10. Йордан Йорданов петък Физкултурен салон 14,20 - 15,00 
11.Петранка Димитрова понеделник класна стая 6ти клас 13,45 - 14,25