Р

Учебна програма Втори Срок


Понеделник

Учебен час
Уч.Час/Време
1ви Клас
2ри КласУч.Час/Време3ти Клас4ти Клас5ти Клас6ти Клас7ми Клас
1ви час

08.00 - 08.35

БЕЛ

Математика08.00 - 08.40МатематикаБЕЛАнглийски език БЕЛ Биология и ЗО
2ри час08.50 - 09.25
БЕЛ

Математика РП
08.50 - 09.30Математика РПБЕЛАнглийски език БЕЛ - РПТехнология и Предпр.
3ти час09.50 - 10.25МатематикаБЕЛ09.50 - 10.30ФВСБЕЛ - РПТехнология и Предпр.Английски език БЕЛ 
4ти час10.40 - 11.15Музика
Английски език10.40 - 11.20Английски език ФВСМатематикаАнглийски език Английски език .
5ти час11.30 - 12.05Час на КласаМузика11.30 - 12.10БЕЛАнглийски езикБЕЛМатематикаФВС
6ти час


12.20 - 13.00Час на Класа
Английски езикБЕЛ ФВС Математика
7ми час


13.10 - 13.50

ФВС-СД
Час на Класа

  Вторник

Учебен час
Уч.Час/Време
1ви Клас
2ри КласУч.Час/Време3ти Клас4ти Клас5ти Клас6ти Клас7ми Клас
1ви час

08.00 - 08.35

БЕЛ

Изобразит. изкуство 08.00 - 08.40Английски език Човек и ПриродаИстория и Цивилизации Английски език Химия и ОСС
2ри час08.50 - 09.25
БЕЛ

Музика
08.50 - 09.30Човек и ОбществоБЕЛАнглийски език История и ЦивилизацииБЕЛ
3ти час09.50 - 10.25МатематикаБЕЛ09.50 - 10.30МатематикаБЕЛАнглийски език МатематикаБЕЛ - РП
4ти час10.40 - 11.15Математика РПБЕЛ10.40 - 11.20БЕЛАнглийски език ФВСМатематика РПИстория и Цивилизации
5ти час11.30 - 12.05ФВС Час на Класа11.30 - 12.10ФВСМатематикаГеография и иконом. БЕЛМатематика
6ти час


12.20 - 13.00Избразително изкуствоФВСЧовек и Природа
БЕЛМатематика РП
7ми час


13.10 - 13.50

Час на Класа ФВС Физика и Астрономия

 Сряда

Учебен час
Уч.Час/Време
1ви Клас
2ри КласУч.Час/Време3ти Клас4ти Клас5ти Клас6ти Клас7ми Клас
1ви час

08.00 - 08.35

БЕЛ
БЕЛ08.00 - 08.40Човек и ПриродаМатематикаИзбразително изкуствоЧовек и ПриродаБЕЛ
2ри час08.50 - 09.25
БЕЛ
БЕЛ08.50 - 09.30БЕЛМатематика РПЧовек и ПриродаМузикаБЕЛ
3ти час09.50 - 10.25ФВСФВС09.50 - 10.30БЕЛЧовек и ПриродаМатематикаГеография и иконом. Английски език
4ти час10.40 - 11.15МатематикаМатематика10.40 - 11.20Избразително изкуствоМузикаМатематика РПБЕЛАнглийски език
5ти час11.30 - 12.05
Избразително изкуство11.30 - 12.10МузикаИзбразително изкуствоФВСТехнология и Предпр.Математика
6ти час


12.20 - 13.00Човек и ОбществоЧас на Класа
Час на КласаМатематика РП
7ми час


13.10 - 13.50
ФВС - СД

Физика и Астрономия

 Четвъртък

Учебен час
Уч.Час/Време
1ви Клас
2ри КласУч.Час/Време3ти Клас4ти Клас5ти Клас6ти Клас7ми Клас
1ви час

08.00 - 08.35

МатематикаТехнология и предпр. 08.00 - 08.40БЕЛЧовек и ОбществоБЕЛИстория и ЦивилизацииМузика
2ри час08.50 - 09.25
 Английски език - РП

Информац. Технол. - РП
08.50 - 09.30БЕЛБЕЛБЕЛИзбразително изкуствоИстория и Цивилизации
3ти час09.50 - 10.25МузикаБЕЛ09.50 - 10.30Компют. моделир.
БЕЛИстория и ЦивилизацииБЕЛМатематика
4ти час10.40 - 11.15Избразително изкуствоБЕЛ10.40 - 11.20МатематикаКомпют. моделир.МузикаМатематикаФВС
5ти час11.30 - 12.05Околен святОколен свят11.30 - 12.10ФВСМатематикаЧовек и ПриродаМузикаИнформац. Технол.
6ти час


12.20 - 13.00ФВС - СД
МатематикаИнформац. Технол.География и иконом.
7ми час


13.10 - 13.50

Информац. Технол.География и иконом. ФВС - СД

 Петък

Учебен час
Уч.Час/Време
1ви Клас
2ри КласУч.Час/Време3ти Клас4ти Клас5ти Клас6ти Клас7ми Клас
1ви час

08.00 - 08.35

Технология и предпр.

БЕЛ -  РП
08.00 - 08.40БЕЛТехнология и предпр.МузикаФВСБЕЛ
2ри час08.50 - 09.25
 
Избразително изкуство
Математика08.50 - 09.30БЕЛ - РП
БЕЛМатематикаИзбразително изкуствоБЕЛ - РП
3ти час09.50 - 10.25БЕЛАнглийски ези09.50 - 10.30Английски езиМузикаФВСМатематикаГеография и иконом.
4ти час10.40 - 11.15 Английски език - РПФВС - СД
10.40 - 11.20Технология и предпр.Избразително изкуствоБЕЛЧовек и ПриродаИзбразително изкуство
5ти час11.30 - 12.05ФВС - СД
ФВС11.30 - 12.10МузикаМатематикаБЕЛ - РП
Технология и предпр.Биология и ЗО
6ти час


12.20 - 13.00

Избразително изкуствоФВС - СД

7ми час


13.10 - 13.50
Графици за консултации 2ри срок


ПреподавателДен
Място
Час
Виктория Илиева
Понеделник
стая ПГ
12:30
Мария Колева
Понеделникстая 1 клас
12:30
Мариана Златкова
Сряда
стая 2 клас12:15
Светлана Янкова
Петъкстая 3 клас12:20
Радинела Петкова
Четвъртък
стая 4 клас12:20
Кристиана Михайлова
Понеделникстая 5 клас13:10
Мая Куцарова
Срядастая 7 клас13:50
Наташа Атанасова
Четвъртъкстая 5 клас14:00
Виктория Стойновска
Срядастая 6 клас13:10
Йордан Йорданов
Петък
стая 6 клас14:00
Цветалин Тотев
Вторник
Мултимедиен кабинет
14:00
Даниела Тенева
ПетъкКабинет Приложни Изкуст.
13:00
Стефка Еврева
ЧетвъртъкКомпютърен кабинет
13:50
Петранка Димитрова
Вторникстая 7 клас14:00
График за провеждане на 2ри час на класа за 2ри срок2019/2020
Класни Ръководители
Ден
Час
Виктория ИлиеваПонеделник
11:30
Мария КолеваПетък
12:30
Мариана ЗлатковаПетък12:15
Светлана ЯнковаПонеделник13:10
Радинела Петкова
Петък12:20
Кристиана МихайловаСряда
12:20
Йордан ЙордановВторник
14:00
Мая КуцароваВторник14:00

Учебна програма Първи Срок


Понеделник

Учебен час
Уч.Час/Време
1ви Клас
2ри КласУч.Час/Време3ти Клас4ти Клас5ти Клас6ти Клас7ми Клас
1ви час

08.00 - 08.35

Математика
БЕЛ08.00 - 08.40БЕЛМатематика БЕЛ - РП Английски език Биология и ЗО
2ри час08.50 - 09.25Околен свят
БЕЛ08.50 - 09.30Английски език
Човек и Природа
Човек и Природа Английски език Химия и ОСС
3ти час09.50 - 10.25БЕЛ
Математика09.50 - 10.30Човек и Общество
БЕЛ Английски език Човек и Природа БЕЛ - РП
4ти час10.40 - 11.15Музика
Околен свят10.40 - 11.20МатематикаБЕЛ - РП
Английски език БЕЛ Технология и Предпр.
5ти час11.30 - 12.05ФВС-СД
ФВС11.30 - 12.10Математика  РПАнглийски езикИзбразително изкуство
БЕЛ Математика
6ти час


12.20 - 13.00Час на Класа
Английски езикМатематика ФВС Английски език
7ми час


13.10 - 13.50

ФВС-СД
Час на Класа

Вторник

Учебен часУч.Час/Време1ви Клас2ри КласУч.Час/Време3ти Клас4ти Клас5ти Клас6ти Клас7ми Клас
1ви час 08.00 - 08.35 Изобразит. изкуство Английски Език 08.00 - 08.40 Човек и Общество БЕЛ География и иконом. История и Цивилизация БЕЛ
2ри час 08.50 - 09.25 Математика БЕЛ 08.50 - 09.30 Математика Математика История и Цивилизация Човек и Природа БЕЛ
3ти час 09.50 - 10.25 Математика РП ФВС 09.50 - 10.30 БЕЛ Английски Език Изобразит. изкуство ФВС География и иконом.
4ти час 10.40 - 11.15 БЕЛ Музика 10.40 - 11.20 Английски Език Човек и Природа Английски Език Технология и предпр. История и Цивилизация
5ти час 11.30 - 12.05
Технология и предпр. 11.30 - 12.10 Технология и предпр. ФВС БЕЛ Английски Език Математика
6ти час


12.20 - 13.00 ФВС
БЕЛ Английски Език Математика РП
7ми час


13.10 - 13.50

Час на класа Математика ФВС

Сряда

Учебен часУч.Час/Време1ви Клас2ри КласУч.Час/Време3ти Клас4ти Клас5ти Клас6ти Клас7ми Клас
1ви час 08.00 - 08.35 БЕЛ Математика 08.00 - 08.40 Английски Език Изобразит. изкуство Човек и Природа Математика Химия и ООС
2ри час 08.50 - 09.25 БЕЛ БЕЛ 08.50 - 09.30 БЕЛ БЕЛ Математика БЕЛ Физика и Астрономия
3ти час 09.50 - 10.25 Изобразит. изкуство БЕЛ 09.50 - 10.30 ФВС Математика РП Математика РП Изобразит. изкуство Английски Език
4ти час 10.40 - 11.15 Математика Музика 10.40 - 11.20 Музика Технология и предпр. Информац. Технол. БЕЛ - РП Английски Език
5ти час 11.30 - 12.05 Час на класа
Час на класа 11.30 - 12.10 Човек и Природа ФВС Технология и предпр. Информац. Технол. Музика
6ти час


12.20 - 13.00

ФВС-СД Час на класа Изобразит. изкуство
7ми час


13.10 - 13.50ФВС-СД

Четвъртък

Учебен часУч.Час/Време1ви Клас2ри КласУч.Час/Време3ти Клас4ти Клас5ти Клас6ти Клас7ми Клас
1ви час 08.00 - 08.35 ФВС Математика 08.00 - 08.40 Математика БЕЛ История и Цивилизация
Математика БЕЛ
2ри час 08.50 - 09.25 БЕЛ БЕЛ 08.50 - 09.30 Математика БЕЛ Математика Изобразит. изкуство Биология и ЗО
3ти час 09.50 - 10.25 БЕЛ БЕЛ 09.50 - 10.30 БЕЛ Математика БЕЛ Математика РП Изобразит. изкуство
4ти час 10.40 - 11.15 Английски Език - РП Информац. Технол. РП
10.40 - 11.20 БЕЛ ФВС БЕЛ История и Цивилизация Математика
5ти час 11.30 - 12.05 Музика Изобразит. изкуство 11.30 - 12.10 Изобразит. изкуство Комп. моделиране ФВС БЕЛ Музика
6ти час

ФВС-СД 12.20 - 13.00 Комп. моделиране
Математика РП Технология и предпр. Музика История и Цивилизация
7ми час


13.10 - 13.50
ФВС-СД Музика
Информац. Технол.

Петък

Учебен часУч.Час/Време1ви Клас2ри КласУч.Час/Време3ти Клас4ти Клас5ти Клас6ти Клас7ми Клас
1ви час 08.00 - 08.35 Математика Математика 08.00 - 08.40 БЕЛ БЕЛ БЕЛ Човек и Природа
Математика
2ри час 08.50 - 09.25 Технология и предпр.
Математика РП 08.50 - 09.30 БЕЛ БЕЛ БЕЛ - РП Математика География и иконом.
3ти час 09.50 - 10.25 БЕЛ Английски Език 09.50 - 10.30 БЕЛ - РП Математика География и иконом.
Музика БЕЛ
4ти час 10.40 - 11.15 ФВС БЕЛ - РП 10.40 - 11.20 Математика РП Музика Математика География и иконом. БЕЛ
5ти час 11.30 - 12.05 Английски Език - РП

11.30 - 12.10 Изобразит. изкуство
Човек и Общество Музика БЕЛ ФВС
6ти час


12.20 - 13.00 ФВС-СД

БЕЛ - РП
7ми час


13.10 - 13.50


ФВС-СД

График за консултации 1ви срокПреподавател
Ден
Място
Час
1. Виктория Илиевапонеделниккласна стая ПГ13,20- 14,00
2. Мария Колева вторниккласна стая 1ви клас12,20-13,00
3. Мариана Златковасрядакласна стая 2ри клас 12,20 - 13,00
4.Светлана Янковапетъккласна стая 3ти клас12,20-13,00
5.Радинела Петковачетвъртъккласна стая 4ти клас11,30 - 12,10
6. Кристиана Михайловапонеделниккласна стая 5ти клас 14,20 - 15,00
7.Мая Куцаровасрядакласна стая 7ми клас13,45 - 14,25
8. Наташа Атанасовапетъккласна стая 5ти клас 
12,10 - 12,45
9. Виктория Стойновска 
четвъртъккласна стая 6ти клас12,00 - 12,40
10. Йордан ЙордановпетъкФизкултурен салон14,20 - 15,00 
11.Петранка Димитровапонеделниккласна стая 6ти клас13,45 - 14,25