Учебна програма първи срок

2020/2021

Понеделник

  Вторник

Сряда


Четвъртък


Петък


Графици за консултации 1ви срок

2020/2021


Преподавател
Ден
Място
Час
График за провеждане на 2ри час на класа за 1ви срок 2020/2021


Класен ръководител
Ден
Час
Виктория Илиева

Мария Колева

Мариана Златкова

Светлана Янкова

Радинела Петкова

Кристиана Михайлова

Йордан Йорданов

Мая Куцарова