График консултации първи учебен срок 2019

ПРЕПОДАВАТЕЛ
ДЕН
МЯСТО
ЧАС
1.Виктория Илиева2. Мария Колева

класна стая 1ви клас
3. Марияна Златкова4. Светлана Янкова5.  Радинела Петкова6. Кристиана Михайлова


7. Мая Куцарова8. Наташа Атанасова9. Виктоиря Стойновска10. Йордан Йорданов


11. Петранка Димитрова
График за провеждане на 2ри  "Час на класа"


Класен ръководител
Ден
Място
Час
1.Виктория Илиева
класна стая ПГ
2. Мария Колева
класна стая 1ви клас
3. Марияна Златкова


4. Светлана Янкова


5.  Радинела Петкова


6. Криатиана Михайлова


7. Йордан Йорданов


8. Мая Куцарова


Документи за сваляне