Съобщение относно мерките за ограничаване Covid - 19

Мерки за ограничаване на разпространението

Odoo • Image and Text

Уважаеми Родители,

Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на Covid - 19, фирмата, която продава купони за училищния стол, ще продава купони само за цялата седмица от един от двата варианта за меню, без да се комбинират  ( тъй като се забавя продажбата на купони и се събират повече хора на едно място)!!!    Молим за Вашето разбиране и съдействие!
Да бъдем отговорни и да се пазим взаимно!

                                                                                                         От ръководството на 141 ОУ "Народни будители"


Odoo • Image and Text

Уважаеми Родители,

 Към днешна дата (17.11.2020г.) нямаме сведения за заболели от COVID 19 ученици.


                                                                                                     От ръководството на 141 ОУ "Народни будители"


Odoo • Image and Text


Уважаеми Родители,

 В училището има двама преподаватели, болни от COVID - 19 - г-жа Шаибова, учител в ПГ , от 21.11. и г- жа Кабадийска, учител по география от 18.11.2020 г.
Децата от групата на г- жа Шаибова са под карантина до 30.11.2020 г.

                                                                                                     От ръководството на 141 ОУ "Народни будители"


Odoo • Image and Text


Уважаеми Родители,

 Във връзка с епидимиологичната обстановка,   съобщаваме, че в училището ще има дежурни всеки вторник от 9.00 до 14.00 ч. Припомняме, че при онлайн обучението отсъствия се пишат и при възникнали проблеми и допуснати отсъствия се свързвайте с класния ръководител. Разписанието на часовете остава същото, но с по- малко времетраене на часовете: за 1, 2, 3 и 4 клас часовете са по 20 минути, а за 5,6 и 7 клас - по 30 минути. Бъдете здлави! Нека се пазим мзаимно!

                                                                                                     От ръководството на 141 ОУ "Народни будители"