Административен регистър на услуги

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

  1. Административен регистър услуги“ в 141 ОУ „Народни будители“, град София

 

  1. „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организацията, предоставящи обществени услуги“;
  2. Информация по предоставянето на услугите;
  3. Образци на заявления по предоставянето на услугите.