Ден на отворените врати

17.03.2022г.

Скъпи родители, 
заповядайте при нас на 17.03.2022 г. в
,,Ден на отворените врати‘‘

 Открити уроци на учителите от 141 ОУ,,Народни будители‘‘ – график:

1.Виктория Илиева-Подготвителна Група, БЕЛ,3 час - 10.30-11.00. ТЕМА - ,,Мога и зная‘‘.    
2.Биляна Недкова - Първи клас ,Български език“ - 3 час - 9.50-10.30ч.
ТЕМА - ,,Професия шофьор. Буква ,,Ь‘‘.
3.Мая Петрова - Втори клас, Четене – ТЕМА - ,,Пролет‘ ,2 час-8.50 - 9.25
4.Мария Колева - Трети клас, Гражданско Образование, 3 час - 
9.50 - 10.30, ТЕМА - ,,Различни,но заедно‘‘.
5.Илияна Филчева-Четвърти клас,Четене -ТЕМА-,,Българки народни приказки-Хитър Петър‘‘, 2 час - 8.50 - 9.30 ч.
6.Лиляна Петрова - Математика-Пети клас, ТЕМА-,,Триъгълник‘‘, 3 час - 9.50-10.30 ч.
7.Господинка Тодорова - Човек и природа, ТЕМА - ,,Дразнимост и движение - обобщение‘‘, 5 час-11.30-12.10 ч., Пети клас
8.Антония Димчева –Литература, ТЕМА - ,,Любовта към ближния в разказа ,,Серафим‘‘, Йордан Йовков; 3 час-9.50-10.30 ч.,6 клас.
9.Цветана Ятанска - Английски език - ТЕМА- ,,Неопределителни местоимения в английски език‘‘, 2 час - 8.50-9.30 ч., 6 клас.
10.Кирил Наков-Физическо възпитание и спорт‘‘,ТЕМА-Баскетбол, 6 час-12.20-13.00 ч,5 клас.
11.Димитър Йосифов - Клуб,,Таекуондо‘‘-10.30-11.00 ч.