Важно!

Екскурзионно летуване

Уважаеми родители,

На 13.08.2021 г. от 11.00 ч. ще се проведе родителска среща и инструктаж на одобрените ученици от Педагогическия съвет за участие в екскурзионното летуване по южното черноморие.