Свободно работно място

за ЗАС

Odoo • Image and Text

Свободно работно място за ЗАС

Обявяваме свободно работно място за ЗАС.
Изисквания: средно образование, документ за владеене на френски и английски език, писмено и говоримо най-малко на ниво В1.
Документи:
заявление за явяване на събеседване,
диплома за завършено средно образование, удостоверение /сертификат или да е видно от дипломата, че са изучавани френски и английски в езиково училище/ за владеене на френски и английски език. 
Документите се подават в училището или онлайн.