Конкурс "Климатичните промени и моето бъдеще"

"От проведен конкурс на тема „Климатичните промени и моето бъдеще“, организиран от „Център за професионално обучение и ориеиентиране“ съвместно със Столична община, есето и видеоклипът на нашите ученички Димитрина Михайлова и Сашка Богданова, 7 клас спечелиха трето място! Пожелаваме им много бъдещи успехи! Момичета, гордеем се с вас!"