Важно за Подготвителна група!

До родителите на децата, записани за задължително предучилищно образование.

Odoo • Image and Text

Уважаеми родители, 

Ръководството на 141.ОУ „Народни будители“ Ви уведомява, че във връзка с епидемиологичната обстановка, тези които желаят децата им, записани в Предучилищна група, да не посещават занятия в периода 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. следва да подадат писмено уведомяване до директора. Приемането на уведомяванията ще се извършва от Завеждащия административна служба – В. Стоянова в периода 8.00 – 16.30 ч.