ГАЛЕРИЯ 2

our team

2 а клас

Второкласниците ,, Откриватели” разширяват мирогледа си като учат чрез правене и преживяване. Изготвят проекти, участват в дебати, групови дейности и много игри, конкурси и състезания. Освен, че с интерес овладяват добре учебното съдържание, любознателните малчугани се учат да общуват правилно, да си помагат, да са толерантни, да разрешават конфликти успешно. Сплотени са, обичат да играят настолни игри или да четат книги в кътчето за четене в междучасията, времето за отдих или в занимания по интереси. Обичат да рисуват, да пеят и да играят щафетни игри.

2 а клас

Второкласниците ,, Откриватели” разширяват мирогледа си като учат чрез правене и преживяване. Изготвят проекти, участват в дебати, групови дейности и много игри, конкурси и състезания. Освен, че с интерес овладяват добре учебното съдържание, любознателните малчугани се учат да общуват правилно, да си помагат, да са толерантни, да разрешават конфликти успешно. Сплотени са, обичат да играят настолни игри или да четат книги в кътчето за четене в междучасията, времето за отдих или в занимания по интереси. Обичат да рисуват, да пеят и да играят щафетни игри.