За училището

Успяваме, защото знаем и можем!

Визия

Конкурентноспособно училище, подготвящо учениците не само с висока функционална грамотност, но и създаващо от тях общоприети добродетели и ценности при подготовката им за социализация и реализация в обществото.

Постоянно усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическата колегия, обособяването и като екип от:

 • високо отговорни;
 • информирани;
 • компетентни личности;
 • проявяващи толерантност и загриженост;
 • прилагащи творческо и критично мислене при осъществяването на обучението.

Подход

 • Ориентация към УВП  към личността на ученика,  към неговите потребности стремежи,  ръководен и в изискванията си от Икономически,  социално-битови,  граждански културни ценности и добродетели.
 • Мотивиране на учениците за учебен Труд чрез свързване на обучението с техните интереси,  заложби и планове за бъдеща реализация.
 • Реализация на потенциала на всеки ученик чрез включването му в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности и форми на обща и допълнителна подкрепа. Ангажираност на родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

Принципи

 • Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му,  както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищно образование;
 • Хуманизъм и толерантност;
 • Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 • Иновативност и ефективност педагогическите практики и в организацията на образователния процес прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищно образование;
 • Ангажираност на родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието;
 • Етичност колегиалност екипен принцип в работата на учителите;
 • Партньорство с родителите,  кварталната общественост,  образователни и други институции за подпомагане на училищната дейност и подобряване на материалната база

Нашата мисия е да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм.

5,700

Завършили ученици

Визия

Конкурентноспособно училище, подготвящо учениците не само с висока функционална грамотност, но и създаващо от тях общоприети добродетели и ценности при подготовката им за социализация и реализация в обществото.

Постоянно усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическата колегия, обособяването и като екип от:

 • високо отговорни;
 • информирани;
 • компетентни личности;
 • проявяващи толерантност и загриженост;
 • прилагащи творческо и критично мислене при осъществяването на обучението.

Подход

 • Ориентация към УВП  към личността на ученика,  към неговите потребности стремежи,  ръководен и в изискванията си от Икономически,  социално-битови,  граждански културни ценности и добродетели.
 • Мотивиране на учениците за учебен Труд чрез свързване на обучението с техните интереси,  заложби и планове за бъдеща реализация.
 • Реализация на потенциала на всеки ученик чрез включването му в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности и форми на обща и допълнителна подкрепа. Ангажираност на родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

Принципи

 • Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му,  както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищно образование;
 • Хуманизъм и толерантност;
 • Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 • Иновативност и ефективност педагогическите практики и в организацията на образователния процес прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищно образование;
 • Ангажираност на родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието;
 • Етичност колегиалност екипен принцип в работата на учителите;
 • Партньорство с родителите,  кварталната общественост,  образователни и други институции за подпомагане на училищната дейност и подобряване на материалната база.

За Училища и Детски Градини

Ние разбираме нуждата от чиста и здравословна околна среда, поради което използваме само и единствено екологични и нетоксични почистващи препарати на Kiter.

Link OUT

Link in

Предлаганите почистващи услуги включват:

Двустранно измиване на прозорци и дограми;
Детаилно прахосмукиране на прах от подови настилки и мебели;
Мокро почистване на подови настилки;
Забърсване на прах от всички повърхности;
Дълбоко почистване на бани, тоалетни и други санитарни помещения и компоненти.

Обръщаме голямо внимание на детайлите, така че можете да бъдете сигурни за качеството на предоставяната услуга. Фондация За Семейството Децата

За Училища и Детски Градини

се заема отговорно с почистването на всяка една стая, включително всекидневната, спалните, баните и кухнята. Ще почистим мебелите от прах, ще почистим огледалата и ще се уверим, че всяка една повърхност от Вашия дом е без паяжини и пръстови отпечатъци. В банята ще полираме тоалетната, мивката и душа до блясък. А в кухнята ще лъснем плотовете, печката и мивката докато се уверим че са хигиенично чисти и готови за експлоатация.

Стигне ли се до почистване на офис, екипът на ChistiBG ще се заеме отговорно с почистването на общите части, конферентните зали и частните офиси. Трайно ще елиминираме прахта от Вашите бюра и монитори. Също така дезинфекцираме зони с голяма интензивност на натоварване, като дръжки на врати, ключове за осветление и клавиатури, за да осигурим едно безопасно пространство за работа без микроби.

Нашият специализиран екип предлага изключително гъвкави опции за планиране, за да се съобразим с работния процес на Вашата фирма. Независимо от нуждата за ежедневно, седмично или месечно почистване, ние ще подходим отговорно за да намерим решение, което отговаря на Вашите потребности.

Фондация За Семейството и Децата

Почистваме и офис мебели, включително бюра, столове, маси и други. Всеки наш екип е обучен да почиства различните повърхности старателно и внимателно, без да оставя петна и ивици. Това гарантира безупречното състояние на Вашите офис мебели след „Почистване на офис“ от ChistiBG.

Също така почистваме и врати и кюбици. ресторант в Пловдив Използваме професионална почистващи препарати Kiter за ефективното почистване на стъклени повърхности, оставяйки ги кристално чисти. Прахосмикирането и миенето на подове е друг важен аспект от предлаганите услуги.

Използваме професионална подопочистваща техника Karcher, за да премахнем наслоената прах и мръсотия, докарвайки подовете в безупречно състояние. Почистването на санитарните помещения също е важна част от нашите услуги.

След работата на екипа от ChistiBG ние гарантираме, ресторант в Пловдив че всички повърхности в тоалетните са дезинфекцирани, включително тоалетни, мивки и плотове. Освен с почистване, нашите служители се ангажират и с презареждането на дозатори за сапун и дезинфектанти. Освен изредените до момента услуги, специалистите в почистването предлагат на своите клиенти и изпиране на подови настилки и пране на мека мебел.

Организираме оглед във възможно най-кратък срок, за да сме максимално полезни в отстраняването на вашите проблеми с почистването на съответната мръсотия

Предистория: От Първото Училище до Изграждането на Ново

През 1913 година се разкрива първото училище в село Божурище, в помещението на конезавода. През 1930 година то е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков. Подобно на това, прогимназията се развива в сградата на фотографката в района на училището. С населението, което расте, Божурище става махала, подчинена на община Гурмазово. Събитията като събранието на 11 февруари 1934 г. в махала Божурище оформят решението за изграждането на ново училище. За Училища и Детски Градини

Откриване: За Училища и Детски Градини

Официалното откриване на новото училище в Божурище се случва на 2 ноември 1935 година, макар че функционира от 1937 година. Училището е кръстено с името на Христо Топракчиев, първият прогресивен летец в България.

Развитие и Съвремие: Фондация За Семейството  Децата

С нарастването на населението и учениците, нова училищна сграда става необходимост. През 1966 година се започва строежът на новото училище, което е завършено със средства на ОНС. През 1983/1984 година, основното училище се преобразува в едно Средно Политехническо училище.

След 1989 година, промените в образованието водят до отмяна на ученическата униформа и други идеологически практики. Системата на ПГО продължава, а училището се адаптира към новите изисквания на времето. Изграждат се нови кабинети и сгради, въвежда се по-голяма свобода за учителите и учениците.

Постоянно Фондация За Семейството  Децата

Под ръководството на различни директори, училището продължава да се развива и модернизира. През 2009 година, г-жа Мая Каранфилова Спасова поема длъжността “Директор”, като продължава да развива училището в съответствие със съвременните стандарти и изисквания.

cherry-adv.net

141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-Roditeli