ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДНЕВЕН РЕЖИМ

  • ДНЕВЕН РЕЖИМ 1-2 клас

  • ДНЕВЕН РЕЖИМ 3-4 клас

  • ДНЕВЕН РЕЖИМ ЦДО 1-2 клас

  • ДНЕВЕН РЕЖИМ ЦДО 3-4 клас

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

ДОКУМЕНТИ

  • ДНЕВЕН РЕЖИМ 1-2 клас

  • ДНЕВЕН РЕЖИМ 3-4 клас

  • ДНЕВЕН РЕЖИМ ЦДО 1-2 клас

  • ДНЕВЕН РЕЖИМ ЦДО 3-4 клас