ГРАФИK ЗА КОНСУЛТАЦИИ

КОНСУЛТАЦИИ

141OU-Narodni buditeli--yuppiedu.com-FondaciaZaSemejstvoto-i-Decata--grafik-za-konsiltacii

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

КОНСУЛТАЦИИ

141OU-Narodni buditeli--yuppiedu.com-FondaciaZaSemejstvoto-i-Decata--grafik-za-konsiltacii