Нашият екип

our team

Нашият екип от професионалисти

РЪКОВОДСТВО

инж. Виргиния Заркова

директор

магистър, III  ПКС

141OU-Narodni buditeli--yuppiedu.com-FondaciaZaSemejstvoto-i-Decata-direktor

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПГ

Виктория Илиева

старши учител,  магистър, V ПКС

учител подготвителна група 5-6 годишни

Виктория Илиева

старши учител,  магистър, V ПКС

учител подготвителна група 5-6 годишни

НАЧАЛЕН ЕТАП

Биляна Недкова

начален учител класен ръководител на трети А клас

бакалавър

Мая Петрова

начален учител класен ръководител на четвърти А клас

бакалавър

Мария Колева

начален учител класен ръководител на първи А клас

магистър старши учител

Яница Николова

начален учител класен ръководител на втори А клас

магистър IV ПКС

Даяна Данчева

учител ГЦОУД

бакалавър

Марина Арнаутска

Ресурсен учител 1 – 7 клас

магистър

Цветелина Борисова

учител ГЦОУД III и IV клас

и учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество 5 – 7 клас

Магистър

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Маргарита Костова

преподавател по български език и литература класен ръководител на 5 клас

магистър старши учител I ПКС

Лиляна Петрова

Преподавател по математика информационни технологии и физика 

магистър старши учител

Цветана Ятанска

преподавател по английски език и история и цивилизации класен ръководител на 6 клас

магистър

Иван Георгиев

преподавател по география и икономика

магистър

Мария Гурзова

преподавател по Човекът и природата и биология и здравно образование

бакалавър

Кирил Наков

преподавател по физическо възпитание и спорт класен ръководител на 7 клас 

бакалавър

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Магдалена Лазарова

главен счетоводител

Евгени Камбуров

портиер

 

Радка Янкулова

хигиенист