АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Съдържанието на тази страница се създава във връзка с изпълнение на Решение №704 на Министерски съвет от 05 октомври 2018г., съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за достъп на образци на информация и заявления за предоставените от образователната институция, административни услуги.

Административни услуги

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

Административни услуги