СТАРТИРА ПРОЕКТ „АКТИВНИ РОДИТЕЛИ – УСПЕШНИ ДЕЦА“

Проект „Активни родители – успешни деца“ се изпълнява от район „Надежда”, в сътрудничество с МКБППМН и училищата от района.

Срок на изпълнение: от 21.10. до 29 .12.2016 г.