141 Основно училище, София

 

Училищни снимки

 
Свидетелство за основно образование
 
Състезание за мислене
 
 
ПОКАНА
 
Клуб „С ръце, протегнати към красотата“ Проект “Твоят час“
 
Честит празник на славянската писменост, българската просвета и култура!
 
 
ПОКАНА
 
МЕСЕЦ    НА  СПОРТА  И  ПРИЯТЕЛСТВОТО   В 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“
 
 

Родителски срещи

30.03.2017 г. – четвъртък, от 17:30ч. ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПК ДО 7 КЛАС;