141 Основно училище, София

 
На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат в първи клас през 2015-2016 учебна година
 
ТРАНСПОРТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА 141 ОУ
 
ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТИ
 
На вниманието на родителите! Родителски срещи!
 
Нашето училище – поглед отвътре
 
 
Национално външно оценяване  2014 – 2015 учебна година
 
КАРНАВАЛ   В 141 ОУ „ НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“
 
ОЛИМПИЙСКИ  ИГРИ 2015141 ОУ „Народни будители“