141 Основно училище, София

 
На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат в първи клас през 2015-2016 учебна година
 
Нашето училище – поглед отвътре
 
 
Национално външно оценяване  2014 – 2015 учебна година
 
КАРНАВАЛ   В 141 ОУ „ НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“
 
ОЛИМПИЙСКИ  ИГРИ 2015141 ОУ „Народни будители“
 
 
Патронен празник на 141 ОУ „Народни будители“
 
ПОКАНА
 
 
 

Родителски срещи

Уважаеми родители,
Във връзка с успешното и ползотворно приключване на учебната година, както и предстоящите НВО за учениците в 4 и в 7 клас, Ви каним на родителски срещи при следния график:

27.04.2015 година /понеделник/ - ПК – 4 клас от 17.30 часа

28.04.2015 година /вторник/ - 5 - 7 клас от 17.30 часа