Предпазни мерки

Public Channel

163 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Моля login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

5. Грижете се за безопасността на храната Използвайте различни ножове и дъски за рязане на сурово месо и преработени храни Мийте ръцете си, веднага след като сте пипали сурово месо и преди да докоснете преработени храни

9. Г Р И Ж Е Т Е С Е З А З Д Р А В Е Т О С И К О Г А Т О С Т Е Н А П Ъ Т Ако се разболеете по време на пътуване, уведомете екипажа и своевременно потърсете медицинска помощ Когато отидете на лекар, уведомете го къде сте пътували

10. К О Г А Т О С Т Е Н А П Ъ Т Г Р И Ж Е Т Е С Е З А З Д Р А В Е Т О С И Консумирайте само храна, преминала през достатъчна топлинна обработка Избягвайте да плюете на обществени места Избягвайте да влизате в контакт и да пътувате с болни животни

2. Намалете риска от заразяване с коронавирус : Почиствайте редовно ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа или ги мийте с вода и сапун При кихане или кашляне покривайте устата и носа със свивката на лакътя или със салфетка, която изхвърлете веднага Избягвайте контакт с хора, които имат температура и кашлица

3. Предпазвайте другите от заразяване При кихане и кашляне покривайте носа и устата със свивката на лакътя или със салфетка Изхвърляйте салфетките веднага след използване в затворен контейнер Винаги обтривайте ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа или ги измивайте с вода и сапун, след кашляне и кихане и когато се грижите за болен

4. Предпазвайте другите от разболяване Избягвайте контакт с хора, ако кашляте или се чувствате зле Не плюйте на обществени места Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, своевременно потърсете лекар и го уведомете къде сте пътували.

6. Г Р И Ж Е Т Е С Е З А З Д Р А В Е Т О С И К О Г А Т О С Т Е Н А П Ъ Т Не тръгвайте на път, ако имате температура и кашлица Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане, своевременно потърсете медицинска помощ и съобщете на лекаря къде сте пътували

7. Г Р И Ж Е Т Е С Е З А З Д Р А В Е Т О С И К О Г А Т О С Т Е Н А П Ъ Т Избягвайте близък контакт с болни и кашлящи Обтривайте често ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа или ги измивайте с вода и сапун Не докосвайте очите, носа и устата си

8. Г Р И Ж Е Т Е С Е З А З Д Р А В Е Т О С И К О Г А Т О С Т Е Н А П Ъ Т При кашляне и кихане покривайте носа и устата със свивката на лакътя или със салфетка, която изхвърлете веднага след това и измийте ръцете си Ако слагате маска, поставете я, да покрива устата и носа и не я докосвайте повече. След всяка употреба незабавно изхвърлете еднократните маски и мийте ръцете си

1. Предпазвайте себе си и околните от заболяване Мийте си ръцете, ● след кихане или кашляне ● когато се грижите за болен ● преди, по време на и след приготвяне на храна ● преди хранене ● след ползване на тоалетна ● когато са видимо замърсени ● след досег с животни или техни изпражнения

Изгледи

 • 163 Total Views
 • 104 Website Views
 • 59 Embedded Views

Действия

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 8 141ou.com
 • 3 krasisports.com
 • 2 dancing-wheels.com
 • 3 lovehurghada.com
  No presentation available.