Условия за Ползване

Условия за ползване ("Условия")

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване ("Условия", "Условия за ползване") внимателно преди да използвате уебсайта http://141ou.com  ("Уеб сайт", "Интернет страница", "Услугата") управлявана от ​ 141 ("нас", "ние", или "нашия").

Достъпът до и използването на Уеб сайта се обуславя от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Уебсайта.

С достъпът или използване на Уеб сайта вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава напуснете Уебсайта и не използвайте неговите услуги или публикувана информация.

Прекратяване на достъп

Ние си запазваме правото да прекратим или спрем достъпа Ви до нашата Интернет страница незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително и без ограничение.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество следва да останат в сила след прекратяването, остават в сила и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, гаранции за отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Връзки към други уеб сайтове/интернет страници

Услугата ни може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са наша собственост или контролирани от нас. Ние нямаме контрол върху тях и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практики на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че ние няма да бъдем пряко или косвено отговорни за каквато и да е вреда или загуба, причинена или предполагаема, във връзка по причини в следствие използването или доверяването на каквото и да е съдържание, информация,  стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове.

Настоятелно ви съветваме да прочетете общите условия и политиките за поверителност на всеки уеб сайт или услуги на трети страни, които посещавате.

Приложимо право

Настоящите условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законите наБългрия, без да се вземат предвид разпоредби и конфликти с друго законодателство.

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за невалидна или неприложима от съд, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно използването на нашата Интернет страница и заместват и заменят всички предварителни споразумения, които бихме могли да имаме между нас относно нея. 

Промени

Ние си запазваме правото по наша собствена преценка да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ние ще се опитаме да предоставим предизвестие най-малко 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще се определя по наша собствена преценка. Продължавайки достъпа или използването на нашата Интернет страница след влизането в сила на тези редакции, вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Инернет страницата ни.

За връзка с нас

Ако имате въпроси свързани с Условията за ползване, моля свържете се с нас.

ж.к. „Свобода”, ул.”Народни Будители” (до бл. 5)
София
1231 Бългрия