Болни преподаватели

с КОВИД-19

В училището има двама преподаватели, болни от COVID - 19 - г-жа Шаибова, учител в ПГ , от 21.11. и г- жа Кабадийска, учител по география от 18.11.2020 г.
Децата от групата на г- жа Шаибова са под карантина до 30.11.2020 г.