Есенна поправителна сесия

VII клас

Уважаеми ученици, есенната изпитна сесия започва от 13 септември. Подалите заявление, нека да се явят на посочената дата от 09:00 часа.