Родителска среща - начален етап

Уважаеми родители на учениците от начален етап, на 19.12. 22г от 17:30 ще се проведе родителска по класове. Очакваме Ви!