График ротация област София-град

• за периода 07.02.2022 г. – 13.02.2022 г. обучение от разстояние в електронна среда на учениците от VII, X и XII клас;


 • за периода 07.02.2022 г. – 13.02.2022 г. присъствено ще се обучават учениците от I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX и XI клас.

Цялата заповед   Вижте ТУК