Отново на училище

Второкласниците от 6 декември се завърнаха в училище. Посрещнахме ги с много обич и ги изненадахме с коледната украса.

Odoo • Image and Text