Връщане на учениците в присъствена форма на обучение

Може да прочетете писмото и насоките от министерството на образованието за връщането на учениците в присъствена форма на обучение.

ПИСМО ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

НАСОКИ МОН