Кандидатстване в условия на извънредно положение.

Odoo • Image and Text

Уважаеми родители на бъдещите ни първокласници!

С оглед на извънредното положение, свързано с COVID-19 , Ви уведомяваме, че е създадена необходимата организация за получаване на по -голямата част от необходимите документи за кандидатстване по служебен път от район Надежда към училището  и Вие няма да имате ангажимент да ги предоставяте.


Единственият документ, който Вие трябва да изпратите ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ  : ЗАЯВЛЕНИЕ за първо класиране между 21.04. и 21.05.2020 г., /НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДПИСВА/ и сканирано (или снимано с мобилен, но да се чете ясно!) Удостоверение за раждане на детето ;

Ще получите входящ номер на посочената от вас ел.поща, телефон.


  !!! Обръщаме внимание, че няма пречка да кандидатстват и деца, които са с адрес извън прилежащия район на 141 ОУ " Народни будители ", те също ще участват в класирането.


С писъкът с класираните на първо класиране ученици за първи клас ще бъдат обявени на 01.06.2020г. в 17.00 ч. в сайта на училището, както и ще бъдат залепени на хартиен носител на вратата на училището.

Накратко казано - пращате следното:

1. Попълненото заявление ( Файлът ще бъде качен на 21. 04.2020 );

2. Сканирано или четливо снимано с телефона Удостоверение за раждане на детето.


РАЙОН " НАДЕЖДА " - СТОЛИЧНА ОБЩИНА


ВАЖНО ❗ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ❗

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес , както и за семейно положение, съпруг/съпруга/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище и районните администрации, без да е необходимо да посещавате районните администрации!


За повече информация  погледнете "Прием на ученици"