Пролетен проект

Odoo • Image and Text

Първи и втори клас направиха прекрасен "Пролетен проект". Заедно се забавляваха учениците и учителите.