Първи клас твори


Ето какви високо художествени творби правят нащите първокласници под умелото ръководство на класния си ръководител Мая Петрова. 


Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text