Национално състезание

2021г. 1клас

Odoo • Image and Text
Нашите първокласници представиха достойно училището и учителките си - Мая Петрова и Илиана Филчева. Завоюваха 10 златни и един сребърен медал на финалното национално състезание под егидата на Сдружението на българските начални учители. Това е признание за блестящо свършена преподавателска работа. Пожелаваме много бъдещи успехи на учениците и техните учители!