Из дневника на начинаещ предприемач - "Идеята с която ще променя света 3"

от Румен Диканчев

Odoo • Image and Text

"Умът ми е напълно зает с идеята ми...Измислям все повече и повече функционалности към продукта ми. Клиентите ми със сигурност ще се влюбят в него! Всичко си записвам на лист харти за да не го забравя. Чувал съм хора да говорят за бизнес модели, бизнес планове и проекти... Наистина ли имам нужда от всички тези планове? Тези модели и планове са само на хартия, няма да направят бизнеса ми по-успешен. Това е пълна загуба на време, а аз трябва да започна бизнеса си възможно най-скоро. Знам точно какво трябва да направя, всичко е в главата ми ”. Бележки от дневника на млад предприемач.

За 10-годишния ми опит като бизнес консултант съм се сблъсквал с много случаи, в които предприемачи, опитни мениджъри или дори собственици на бизнес, не вярват в подготовката на необходимата бизнес документация за бизнеса. По „нашите ширини“ някои от най-честите причини за отказа да се създаде такава документация са: „Тези планове са само на хартия“, „Това е само теория, в моята практика никога не съм имал нужда от бизнес план“, ... Но какво стои зад категоричния отказ да се създаде нещо толкова важно за правилното управление на бизнеса; Може би, липса на знания как се пише бизнес план? Или може би избягване на ангажиране с план и поемане на отговорност? Или липса на знания за важността на такава документация за бизнеса? Може да има много различни причини ... но едно е сигурно: Изготвянето на бизнес документация е от изключително важно значение за бизнеса и сега ще разберем защо

Генериране на Бизнес модел или Пътят от идея до бизнес концепция!

Всичко започва (а в някои случаи  и завършва) с бизнес моделирането.Тук идеята ви от "само мисъл", ще се превърне в бизнес концепция и за първи път ще бъде оспорена и подробно разгледана. Процесът на бизнес моделиране ще ви накара да дадете отговори на ключови въпроси като; "Кой е наш клиент?", „Как да привлечем клиента?“, и въпросът, който всеки инвеститор или мениджър ще зададе: „Как печелим пари в този конкретен бизнес?“. Виждал съм много „отлични идеи“ да се пропукават и отбележат като "несъстоятелни" още с първите въпроси на процеса по бизнес моделиране. Разбира се, процесът на бизнес моделиране ще ви помогне да доразвиете идеята си в конкретна бизнес концепция и ще застане в центъра на процеса на бизнес планиране.


Бизнес планът или пътната карта на бизнесът!

Това е следващият етап, на който оспорвате идеята си и идентифицирате потенциални клопки, но също така и където излагате детайлите как ще накарате вашия бизнес да работи. Една идея може да звучи страхотно, но когато изложите всички детайли и числа, концепцията може да се разпадне. В бизнес плана вие определяте фирмената си структура, продукти, маркетингова стратегия, вашите финансови параметри и вашите цели. Ще трябва да си свършите "домашната работа" по събиране на информация за пазари, конкуренти и т.н., за да подкрепите бизнес плана си с цифри. Бизнес планът е и вашият писмен ангажимент за постигане на вашите цели!

Бизнес планът също е "жив" документ, който трябва да се актуализира редовно. Живеем в един много динамичен свят, където пазарните условия или конвенционалният начин за правене на бизнес често се променят като по този начин ни принуждават да променяме плановете си. Отдавна отминаха годините, когато бизнес плановете бяха дълги 300 страници, а планирането за 5 години напред. Сега бизнес плановете са по-кратки и постоянно се актуализират,  за да отразят новите пазарни реалности и условия на бизнеса

Така че, ако трябва да дадем отговор на въпроса:

Как създаването на бизнес документацията ще помогне на мен и на бъдещия ми бизнес?

Отговора е:

Като допълнително развие идеята ви.

Планира бъдещите ви бизнес дейности.

Привлече инвеститори,

или.....

ви спести бъдещи загуби, неприятности и трудности, ако идеята ви се окаже несъстоятелна!

Ако не знаете как да дефинирате бизнес модела си или бизнес плана.. Свържете се с нас - Ние ще ви помогнем!