Проект „София избира децата“

в 141 ОУ "Народни будители"

 "Уважаеми родители, ученици и приятели на 141ОУ "Народни будители",
Нашето училище работи по проект „София избира децата“ към инициативата „София избира“ и е ориентиран към създаването на съвременни училищни тоалетни и към изграждането на цялостен процес по подобрение на средата, част от който са ремонтните дейности. Той насочва вниманието към състоянието на училищните тоалетни за най-малките ученици – от предучилищна група до 7-ми клас , тъй като това е най-уязвимата група, която от една страна е претърпяла смяна на среда (от градина към училище), а от друга е организирана с целодневна форма на обучение. Проектът цели да създаде качествена и съвременна санитарна среда, която да се ползва устойчиво от учениците; Проектът цели да стимулира конструктивната училищна местна общност, която в дългосрочен план работи за подобряване на материалната база заедно с ръководството на училището; Позовавайки се на установените добри практики, проектът цели да изисква фокусирано внимание върху качествената поддръжка на санитарните помещения, гарантиращи устойчивост на вложените средства; Проектът цели да постави основи на един по-мащабен поглед върху възпитанието на децата, отнасящ се до поддръжката на базата и изграждането на критичен поглед и гражданско участие.