Екскурзия на 22 октомври 2022 г

за цялото училище

Уважаеми родители и ученици на 22 октомври 141 ОУ"Народни будители" ще проведе еднодвевна екскурзия за всички ученици до гр. Копривщица - "Хлебната къща". За повече информация относно начина на провеждане, записване и цени се свържвте с Вашия класен ръководител. Родителите също са поканени!