Демонстрация по Джудо

от треньори от Локомотив

Нашите ученици с интерес наблюдаваха демонстрация по джудо, проведена от треньори от "Локомотив" през месец Октомври 2020

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text