Свободни места за учебната 2020/2021г.

Odoo • Image and Text

Свободни места 

Свободните места в подготвителна група са 18

Свободни места в начален и прогимназиален  етап са както следва:

НАЧАЛЕН ЕТАП                      ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП


1кл. -24 свободни места                               5кл. - 11 свободни места

2кл. - 7 свободни места                                6кл. - 11 свободни места

3кл. - 5 свободни места                                7кл. - 10 свободни места

4кл. - 13 свободни места