График външно оценяване 2019/2020г.

Odoo • Image and Text

График на дейностите за организация, провеждане и оценяване на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в 7ми клас през 2019/ 2020 учебна година и г рафик на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование