Из дневника на начинаещ предприемач - "Идеята с която ще променя света 2"

от Румен Диканчев

Odoo • Image and Text

"Ясно е... Имам идея, с която ще променя света, но за да я стартирам имам нужда от екип, който да бъде с мен в "похода ми" и инвеститори които да финансират проекта ми. Това означава, че трябва да разкажа на други хора за идеята си, но как да стане това без да рискувам някой да я открадне? Какво да направя? Добре, ще говоря с мои приятели, които смятам да поканя в екип си, и ще им кажа, че разговора е само „между нас“ и да не разказват на други за моята идея. Това трябва да сработи - те са мои приятели и със сигурност ще запазят в тайна, това което ще им кажа."
Бележки от "дневника на начинаещ предприемач"

Това е кошмара на всеки начинаещ предприемач - как да предпази идеята си от кражба.Това е и една от основните причини, много добри идеи никога да не стигнат до реализация. 

Всеки предприемач осъзнава необходимостта от екип, с който да осъществи идеята си и инвеститори които  да я финансират, но това в крайна сметка води до разкриване на идеята му (която той така ревниво защитава) пред други хора. Всеки към когото се обърне, за да поиска подкрепа (бъдещи членове на екипа или потенциални инвеститори) ще му зададе въпроса - "Каква е идеята ти?" .

Но как да разкажа на други хора, без да рискувам да ми откраднат идеята?  

Всеки предприемач с мечти да промени света, се е сблъсквал с тази дилема ... Аз също съм се сблъсквал с нея доста пъти.

През 2010 г. като начинаещ предприемач се готвех да направя (за първи път в живота си) представяне на моя концепция пред ангели инвеститори в Лондон. Разговарях с лидера на клуба на ангелите инвеститори и след като той ми каза, че  на моята презентация ще присъстват между 130 и 200 потенциални инвеститори, следващите ми въпроси бяха:

Как да защитя идеята си? и Има ли гаранции, че никой няма да я открадне?

Тогава той ми обясни как системата работи:

1. На този етап не може да се дадат такива гаранции и представянето е на мой риск.

2. Няма патентно законодателство за онлайн базирани продукти / решения.

3. Начин за защита на дадена идея е да се поиска хората, на които я разкривате, да подпишат NDA[1], но това обикновено се случва на следващия етап на преговори с инвеститорите, т.е. когато им изпратите вашият бизнес план.

4. Най-добрият начин да защитите идея базирана в Интернет, е когато проектът се стартира - трябва много бързо да "тичате".

Да, на този ранен етап на разработване на проекти всяка презентация или информация, която разкривате на други хора, е на ваш собствен риск. Това е така, защото никой клуб на инвеститори или индивидуален инвеститор няма да подпишат NDA на този етап поради много проста причина

Подписването на NDA за тях означава, че те се ангажират с вашата идея, но до края на представянето ви може да решат да не подкрепят вашата концепция поради различни причини. Седмици или месеци по-късно някой друг може да представи подобна концепция в клуба (не забравяйте - най-вероятно вие не сте единственият, който мисли за това) и инвеститорът решава да подкрепи неговата концепция - тогава той няма да може да го направи, защото той носи отговорност в съответствие с NDA, който е подписал с вас

Е, представих идеята си в този клуб на ангели инвеститори и разбира се никой не я открадна. По-късно станах член на този клуб. Като член на клуба и чрез моя предприемачески опит научих, че:

1. За да реализирате идея от нулата, пътят е много дълъг, стръмен и труден. Инвеститорите предпочитат просто да вложат пари във вашия проект и след това да контролират процеса, а не да откраднат идеята ви и да я стартират от нулата (защо биха искали  "те да вадят кестените от огъня"?).

2. Потенциалните членове на екипа, с които ще разговаряте, също няма да бъдат реална заплаха да откраднат вашата идея поради същите препятствия - дълъг, стръмен и труден път напред.

3. Кражбата на вашата идея (ако се случи) не е на първия етап от реализацията на идеята, а по-късно - когато проектът е постигнал известен напредък - „когато има някаква светлина в тунела“ и това ще бъде направено от хора, които най-малко очаквате че ще го направят (но за това ще говорим в по-късните "бележки от дневника на предприемача" ).

В заключение можем да кажем:

1. Да, има рискове идеята ви да бъде открадната в най-ранния етап от реализацията й, но рисковете са минимални. Рискът да не започнете идеята си изобщо, като не я споделите с никой е много по-висок. Всъщност, добре е да говорите за вашата идея с опитни / професионални хора, тъй като те могат да я оспорят, като по този начин ще можете да направите „проверка на реалността“ дали вашата идея е толкова добра. Правилните инвеститори и консултанти НЕ крадат идеи, те подпомагат реализацията им за да спечелят от нея

2. Трябва ли да защитите идеята си от кражба? Да, трябва! Винаги предоставяйте минимална информация на потенциалните инвеститори или членове на вашия екип в началния етап на комуникацията си с тях. Предоставената от вас информация трябва да е достатъчна за тях, за да решат дали да подкрепят вашия проект. Преди да им изпратите подробния си бизнес план, помолете ги да подпишат NDA!

3. Трябва да имате солидни договори, подготвени от опитни хора! Независимо дали NDA, договори за партньорство или всякакви други договори, които давате на хората да подпишат - обърнете се към професионалисти които да ги изготвят! Да, това ще ви струва пари, но ще ви помогне да не заплатите с идеята си на по-късен етап!

4. Приятели или членове от семейството във вашия екип - трябва да бъдат третирани като всички останали, т.е. подписвайте същите ангажиращи договори с тях както и с другите членове на вашия екип.

Бележка: [1] NDA - Споразумение за неразгласяване, известно също като "CA" Споразумение за конфиденциалност, "CDA" Споразумение за неразкриване на информация, "PIA" Патентно споразумение - това е законно изпълним договор, който създава поверителни отношения между лице, което притежава някаква търговска тайна и лице, на което тайната ще бъде разкрита. Определенията в това споразумение са от изключителна важност - както се казва: "кучето е заровено в детайлите"