Прием в група за Целодневна организация на учебния ден - ГЦДО 1ви клас 2020/2021

Odoo • Image and Text

За учебната година ще бъде осъществен прием на 25 ученика от 1ви клас

Заявления /по образец/ за прием в групата за целодневна организация на учебния ден се приемат от комисията от 05.2020г. до запълване на местата в групите за ЦО, но не по-късно от 12.06.2020г


за групите за целодневна организация-ІІ клас, ІІІ клас и ІV клас и от 01.06.2020г. до  15.06.2020 г. , но не по-късно от 14.09.2020 г. при наличие на незаети местата в групата за целодневна организация -І клас.

За повече информация  погледнете "Прием на ученици"