Не спирайте да мечтаете, и ще промените Света!

от Румен Диканчев

Odoo • Image and Text

"Хората които са достатъчно луди да си помислят че могат да променят света, са тези които го и променят."  - Стив Джобс

Всеки човек има Мечти, но може ли всеки да бъде Предприемач!


Всеки човек има мечта и без изключение всеки човек е способен да мечтае. Не мога да си представя, че някъде на планетата Земя има хора, които не могат и не мечтаят. Да, на места Мечтата както и Надежда умира първа, на други места умира последна, но въпреки това всички хора мечтаят. Но след това идва въпросът:

Може ли всеки да стане предприемач?

Някои експерти казват, че не всеки има "правилните неща" за да бъде предприемач. Но кои са "правилните неща"? Дали „правилните неща“ са някакви специални умения, талант или нещо, което човек трябва да притежава, за да се присъедини към ексклузивният клуб на предприемачите?

Според експерти, „правилните неща“ включват: страст и решителност да се бориш за мечтата си, дисциплина, увереност и готовност да излезеш извън зоната си на комфорт. Така че, всеки може да бъде предприемач, но трябва да направи нещо, за да превърне мечтата си в реалност и да се бори за нея, а не само да Мечтае!

Всеки човек е Мечтае, но не всеки човек Действа”

Не спирайте да мечтаете и да се борите за мечтите си за  да ги превърнете в реалност. Не се отказвайте от мечтите си. Най-лошото от всичко е, когато видиш, че някой друг е имал същата мечта и я е реализирал! Има една стара поговорка:

Ако не работите за осъществяване на своите мечти, ще работите за осъществяването на мечтите на други хора”