Екип 141 ОУ “Народни будители”

 
 
 • Директор

     Таня Иванова 


 • Администрация
 1.  Иван Иванов – Главен счетоводител
 2.  Таня Филипова – Касиер-домакин

 • Педагогически специалисти
 1. Стефка Грънчарова – старши учител прогимназиален етап, класен ръководител на 6 клас, История и цивилизация, Руски език
 2. Миглена Борисова – класен ръководител на 3 клас, български език
 3. Пламен Стефанов – учител прогимназиален етап, класен ръководител 5 клас, Музика и Изобразително изкуство
 4. Виктория Илиева – старши учител  подготвителна група
 5. Мариана Златкова – старши учител начален етап, класен ръководител на 1 клас, Английски език
 6. Зорка   Митова – класен ръководител 2 клас
 7. Наташа Атанасова – старши учител начален етап, ЦДО, Бит и техника, Технологии и предприемачество, класен ръководител 4 клас
 8. Кристиана Михайлова –  БЕЛ, Английски език прогимназиален етап
 9. Гена Петроваучител прогимназиален етап, математика и информатика
 10.  Йордан Йорданов – учител прогимназиален етап, ФВС
 11. Мими Гацева – прогимназиален етап, География и Човек и природа

 • Непедагогически персонал
 1. Бранимир Везенков – Портиер
 2. Валя Лозанова – Хигиенист
 3. Миглена Методиева – Хигиенист