Прием 2017/2018

Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?
 

  • Всяко дете задължително постъпва като ученик в първи клас през годината, в която навършва 7 години.

(От 2003г. обучението на деца в подготвителен клас / група е задължително.)

 

Кой избира къде да учи детето?

  • Изборът на училище се извършва от родителите на детето.

 

Какви са необходимите документи за записване?

  • Заявление за записване (по образец на училището);
  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Лична карта на родителя и справка;
  • Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас.