ОТКРИТ УРОК ПО ПРОЕКТ “ДЕЦА И УЧЕНИЦИ РЪКА ЗА РЪКА РАБОТА В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА”

На 08.05.2018г. в 141 ОУ “Народни будители” се проведе открит урок по Български език и литература на тема: “Българският фолклор” по проектa “Деца и ученици ръка за ръка, работа в интеркултурна среда“. Учениците от първи и втори клас, с класни ръководители г-жа Димитрова и г-жа Борисова, показаха богата палитра от знания по темата. Децата разказаха народни приказки, легенди, предания, поговорки, пословици, гатанки, пяха и танцуваха. В часа бяха обсъдени и пресъздадени моменти от традициите, спазващи се на различни български празници.
Please follow and like us:

ПРОЕКТ „РЪКА ЗА РЪКА РАБОТА В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА“

На 18.04.2018г. децата от ПГ на 141 ОУ „Народни будители“ участваха заедно с деца от 90 ДГ, район „Надежда“, СО  в спортно мероприятие по проект: „РЪКА ЗА РЪКА РАБОТА В ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА“. Състезанието включваше няколко различни типа щафетни игри за съответната възрастова група. В отборната игра децата показаха висок спортен дух, много добри резултати и създадоха нови приятелства.

Please follow and like us:

ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА

С пожелания за слънчев, пъстър и усмихнат  ВЕЛИКДЕН учениците от Арт клуб „Цветно” изработиха великденски венчета, яйца и декорации. С вдъхновение и въображение децата подредиха богата изложба, която създаде празнична феерия и настроение в централното фоайе на 141 ОУ„Народни будители“. Елемент в изложбата са великденските яйца, украсени с ръчно ушити пилета, зайци и цветя.

Благодарим на децата и учителите за Великденската красота от цветове, форми и идеи! Светъл празник!

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

      Учениците в Арт клубЦветно с ръководител г-жа Ирена Захариева подредиха в 141 ОУ „Народни будители“ тематична изложба с изработени от тях пъстроцветни кукерски маски. Децата научиха, че кукерите са български карнавални фигури на мъже, предрешени като зверове или типични персонажи, винаги с маски на главите, често с чанове на пояса и с кожуси с козината навън. В началото на годината кукерите танцуват по улиците, за да изплашат лошите сили и да пропъдят студа.

     Нашите кукерски маски са налепени с разноцветни конци, парченца платове, огледала, лъскави пайети и други природни елементи. Децата на 141 ОУ се конкурираха да направят маските по-грозни и по-страшни, за да могат с тях да изплашат и изгонят злото.

Please follow and like us:

Клуб „С ръце, протегнати към красотата“ Проект “Твоят час“

Клуб „С ръце, протегнати към красотата“ Проект “Твоят час“

На 10 и 12 май 2017 г. участниците в клуба по приложно изкуство „С ръце, протегнати към красотата“ организираха изложба – базар на изработени от тях сувенири. Децата уверено и с усмивка представиха своите произведения. А разнообразието на използваните техники впечатли всички гости на изложбата – рисуване върху естествени листа, рисуване върху керамика, декупаж върху дървени кутийки, оригами – животни, хвърчила, изработени от леки дървени летвички…

През учебната година участниците в клуба натрупаха опит при подготовката на различни тематични изложби. Под внимателното ръководство на г-жа Татяна Андонова те се учиха да работят с много различни материали и постепенно развиваха своя естетически вкус. Разчитаха също и на своето въображение, за да създадат с ръцете си красиви предмети. Учениците са от различни класове и на различна възраст, но заниманията в клуба ги бяха сплотили в задружен екип.

Поради големия интерес на учениците към приложните изкуства и с цел откриване на таланта и дарбата на всяко дете, през 2017-2018 учебна година в учебния план за 1 клас е предвидено изучаването на „Приложни дейности“ с ръководител г-жа Татяна Андонова.

Please follow and like us:

Публични изяви по проект „Твоят час“ в 141 ОУ „Народни будители“

 

Клуб „Училище за футболисти“

09.05.2017 година – 15:30 – 16:30 часа – Двустранна игра с включване на всички научени технико-тактически упражнения до момента – публична изява.

10.05.2017 година – 15:30 – 16:30 часа – Футболен мач на регионално ниво – публична изява.

 

Клуб „С ръце протегнати към красотата“

10.05.2017 година и на 12.05.2017 година – 15:00 – 16:00 часа – Изложба – базар – публична изява.

 

Клуб „Дебати“

16.05.2017 година – 17:00 – 17:45 часа – Училищен вестник – публична изява.

 

Клуб „Забавна математика“

16.05.2017 година – 16:30 – 17:10 часа – Математическа викторина – публична изява.

 

Клуб „Родна реч“

29.05.2017 година – 13:30 – 14:10 часа –  Обичам те, българска реч!- публична изява.

 

Клуб „Математиката е лесна“

31.05.2017 година – 17:00 – 17:45 часа – Трапец. Равнобедрен трапец. Общи задачи / Таблици, графики , чертежи и геометрични тела – публична изява.

Please follow and like us:

Проект “Твоят час”

Проект “Твоят час”

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

141 ОУ „Народни будители“ предлага шест групи по проект „Твоят час“

1. Математиката леснаръководител Гена Цакова Петрова

Тематична област: Математика

  • Преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика на учениците чрез повече практически упражнения. Преодоляване на образоватлни дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителни дейности и и при самоподготовка. Повишане на образователните им постижения.

 

2. Училище за футболистиръководител Венцислав Спасов Иванов

Тематична област: Спорт

  • Спортът е удоволствие за децата от училището. Във футболните двубои ще участват не само момчета, но и много момичета от училището. В играта децата се учат на спортсменство, дисциплина и взаимопомощ, така се изграждат не само спортно-технически умения, но и се формират качества за справяне с проблемни ситуации.

 

3. клуб „Дебати”ръководител Николай Боянов Метев

Тематична област: Български език и литература

  • В клуб „Дебати” участват ученици от V, VI и VII клас, които срещат сериозни затруднения в подготовката си по предмета български език и литература. Заниманията са насочени към постигане на няколко цели. За по-добро мотивиране на учениците се предвижда изпълнението на занимателни задачи, които открояват значението и ролята на езика в общуването. Изяснява се важността на начините, по които човек представя себе си чрез своите изказвания и чрез своите текстове. Обръща се внимание върху умението за разбиране на езика на околните. Акцентира се върху значението на грамотността за пълноценно реализиране на човека в съвременния свят. В така създадения контекст се полагат работата по преодоляване на обучителните трудности, заниманията по неусвоен учебен материал, подпомагането при подготовката за Национално външно оценяване след 7. клас. Допълнителна насока на заниманията на клуба е насърчаването и развиването на творческата нагласа на учениците, създаването на възможности за тяхна изява (училищен вестник, литературно писане). Осъзнаването на езика като поле за творчество би могло да съдейства за утвърждаване на позитивна нагласа към учебния предмет български език и литература, както и да помогне на ученика да бъде по-уверен в себе си.

 

4. клуб ” Родна реч”ръководител Татяна Веселинова Андонова

Тематична област: Български език и литература

  • Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояването на учебния материал. Да се компенсират пропуските, довели до незaдоволителни резултати при текущи изпитвания. Постигане на положителни промени на учениците и овладяване на трайни знания, умения и компетенции, провокиране на интерес към четенето. Подобряване на образователните постижения за овладяване на българския език. Усвояване на знания, повишаване на мотивацията за активно включване в образователния процес.

 

5. Клуб „С ръце, протегнати към красотата“ръководител Татяна Веселинова Андонова

Тематична област: Изкуства и култ

  • Работата на групата ще е свързана с приложните дейности. Децата ще се учат да изработват сувенири и предмети, които могат да се използват у дома и в училище. Дейността ще е насочена и към запознаването с различните видове изобразително и приложно изкуство, както и с обогатяване на знанията за различните празници и обичаи.Така също учениците ще придобият умение за работа с различни материали, умение да ги съчетават,за да получат красив предмет или сувенир. Целта е у децата да се формира добър естетически вкус, да се развие точността, сръчността, умението да се различава красотата от кича. Една от задачите на посочената извънкласна дейност ще бъде децата да се научат да вдъхват нов живот на непотребни предмети или отпадъчни материали. Работата в екип при изработването на някои предмети ще допринесе за преодоляване на етнически и културни различия, ще научи децата да разчитат един на друг, да се доверяват на другите в групата.

 

6. Клуб “Забавна математика”ръководител Георги Кирилов Киричков

Тематична област: Математика

  • Целта на клуба е участниците в него да бъдат мотивирани, чрез забавни и разнообразни методи, да подобрят познанията си по математика. Очакваните резултати за участващите ученици в края на заниманията са: да могат да събират и изваждат многоцифрени числа, да знаят таблицата за умножение и деление, да познават изучаваните геометрични фигури и мерни единици, да могат да решават текстови задачи.
Please follow and like us:

СТАРТИРА ПРОЕКТ „АКТИВНИ РОДИТЕЛИ – УСПЕШНИ ДЕЦА“

Проект „Активни родители – успешни деца“ се изпълнява от район „Надежда”, в сътрудничество с МКБППМН и училищата от района.

Срок на изпълнение: от 21.10. до 29 .12.2016 г.

Please follow and like us:

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ ПО ПРОЕКТ “УСПЕХ”

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ ПО ПРОЕКТ “УСПЕХ”

На 14.04.2015 г. в 141 ОУ „Народни будители“ се проведоха представителни изяви на 4 клуба по проект „Успех“:

  • „Съкровищница на детската литература“ с ръководител Мария Колева;
  • „Пиши с мен“ с ръководител Маргарита Василева;
  • „ Работилница за красиви неща“ с ръководител Татяна Андонова;
  • „Успяваме заедно – футбол“ с ръководител Владислав Янев.

Гости на представителните изяви бяха родители на учениците, деца от училището, колеги. Г-жа Маргарита Василева представи пред гостите първите два броя на училищния вестник  „БУДИЛНИКЪ”, богат на статии и снимки, отразяващи живота в 141 ОУ. Г-жа Мария Колева финализира работата на ръководения от нея клуб с училищен спектакъл – феерия от музика и стихове. Г-жа Татяна Андонова и учениците от клуб „Работилница за красиви неща“ ни зарадваха с изложба на сувенири и артикули, изработени от сръчните ръце на децата. Г-н Владислав Янев организира приятелски мач между отбора на 141 ОУ – ученици от 5, 6 и 7 клас и отбора на футболен клуб ,,Студена” – гр. Перник. Слънчевото време създаде настроение както на футболистите, така и на публиката.

Представителните изяви бяха един сериозен позитивен заряд за учениците и учителите в училището, които от сега дискутират теми за нови извънкласни занимания през следващата учебна година.

Благодарим на децата за труда, всеотдайността и старанието им при работата им в клубовете по проект „Успех“.

Please follow and like us: